Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Sprawozdania
Published online: 2004-03-31

open access

Page views 455
Article views/downloads 681
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sprawozdanie z II Czeskiego i Słowackiego Sympozjum Arytmii i Kardiostymulacji Serca, 15–17 stycznia 2004 r., Jesenik, Czechy

Włodzimierz Kargul i Rafał Młynarski
Folia Cardiol 2004;11(4):317-317.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file