Vol 11, No 4 (2004) - Folia Cardiologica

Date published: 2004-03-31

Table of Contents

open access

Original articles

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - analiza kliniczna 75 chorych

Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska, Eugenia Gospodarek, Iwona Świątkiewicz, Ahmad El-Essa, Tomasz Zwierzchlewski, Marek Koziński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Edmund Nartowicz i Jacek Kubica

Folia Cardiol 2004;11(4):265-276.

Implantacja stentów wieńcowych w technice bezpośredniej nie upośledza ich stopnia rozprężenia. Badanie z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrzwieńcowej

Tomasz Pawłowski, Robert Gil, Francesco Prati, Alessandro Manzoli i Piotr Kwiatkowski

Folia Cardiol 2004;11(4):277-284.

Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego zatyczką Amplatzer

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Jozef Masura, Michał Wojtalik, Rafał Surmacz, Rafał Bartkowski i Aldona Siwińska

Folia Cardiol 2004;11(4):285-291.

Wpływ niedokrwienia kończyn dolnych na wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Maciej Brzeziński, Krzysztof Roszak, Rafał Pawlaczyk, Sebastian Beta, Jacek Wojciechowski, Krzysztof Jarmoszewicz, Piotr Siondalski i Jan Rogowski

Folia Cardiol 2004;11(4):293-298.

Stała elektrostymulacja u dorosłych pacjentów z wadami wrodzonymi serca

Olga Trojnarska, Krystian Stanek, Przemysław Mitkowski, Michał Waśniewski, Artur Baszko, Tomasz Smukowski i Romuald Ochotny

Folia Cardiol 2004;11(4):299-307.
Review articles

Znaczenie echokardiografii u chorych z niewydolnością serca, leczonych stałą stymulacją serca

Alicja Dąbrowska-Kugacka

Review Article

Folia Cardiol 2004;11(4):227-237.

Przyczyny zgonów chorych z zawałem serca w dobie leczenia reperfuzyjnego

Michał Hawranek, Mariusz Gąsior, Jerzy Nożyński i Lech Poloński

Review Article

Folia Cardiol 2004;11(4):239-245.

Tętniaki tętnic wieńcowych - przegląd piśmiennictwa na tle obserwacji własnych

Jarosław Wójcik, Jakub Drozd, Zbigniew Pijanowski, Piotr Waciński i Andrzej Madejczyk

Review Article

Folia Cardiol 2004;11(4):247-253.
Prace kazuistyczne

Późna zakrzepica w stencie powlekanym rapamycyną

Jacek Kubica, Mirosław Jabłoński, Radosław Piasecki, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Marcin Rychter, Maria Bogdan, Tomasz Białoszyński, Grzegorz Grześk i Marek Sołoduch

Folia Cardiol 2004;11(4):309-314.
Sprawozdania

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl