Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-03-31

open access

Page views 565
Article views/downloads 1392
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Późna zakrzepica w stencie powlekanym rapamycyną

Jacek Kubica, Mirosław Jabłoński, Radosław Piasecki, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Marcin Rychter, Maria Bogdan, Tomasz Białoszyński, Grzegorz Grześk i Marek Sołoduch
Folia Cardiol 2004;11(4):309-314.

Abstract

Stentowanie tętnic wieńcowych jest rutynowym zabiegiem, który stosuje się podczas przezskórnej rewaskularyzacji serca. Coraz częściej wykonuje się implantowanie kilku rodzajów stentów do tej samej tętnicy wieńcowej. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 57-letniego pacjenta z ostrym zawałem serca ściany przedniej, u którego po 6 miesiącach od implantacji 2 stentów (jeden stent pokrywany lekiem antyproliferacyjnym, drugi stent standardowy) wystąpiła późna zakrzepica w stencie powlekanym oraz rozlana restenoza w stencie standardowym. U chorego wykonano pierwotną angioplastykę balonową, a po 4 tygodniach w miejsce 2 stentów wszczepiono stent powlekany Cypher. W kontrolnej koronarografii, wykonanej po 6 miesiącach od implantacji, nie wykazano restenozy. (Folia Cardiol. 2004; 11: 309–314)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file