open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31
Get Citation

Późna zakrzepica w stencie powlekanym rapamycyną

Jacek Kubica, Mirosław Jabłoński, Radosław Piasecki, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Marcin Rychter, Maria Bogdan, Tomasz Białoszyński, Grzegorz Grześk i Marek Sołoduch
Folia Cardiol 2004;11(4):309-314.

open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31

Abstract

Stentowanie tętnic wieńcowych jest rutynowym zabiegiem, który stosuje się podczas przezskórnej rewaskularyzacji serca. Coraz częściej wykonuje się implantowanie kilku rodzajów stentów do tej samej tętnicy wieńcowej. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 57-letniego pacjenta z ostrym zawałem serca ściany przedniej, u którego po 6 miesiącach od implantacji 2 stentów (jeden stent pokrywany lekiem antyproliferacyjnym, drugi stent standardowy) wystąpiła późna zakrzepica w stencie powlekanym oraz rozlana restenoza w stencie standardowym. U chorego wykonano pierwotną angioplastykę balonową, a po 4 tygodniach w miejsce 2 stentów wszczepiono stent powlekany Cypher. W kontrolnej koronarografii, wykonanej po 6 miesiącach od implantacji, nie wykazano restenozy. (Folia Cardiol. 2004; 11: 309–314)

Abstract

Stentowanie tętnic wieńcowych jest rutynowym zabiegiem, który stosuje się podczas przezskórnej rewaskularyzacji serca. Coraz częściej wykonuje się implantowanie kilku rodzajów stentów do tej samej tętnicy wieńcowej. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 57-letniego pacjenta z ostrym zawałem serca ściany przedniej, u którego po 6 miesiącach od implantacji 2 stentów (jeden stent pokrywany lekiem antyproliferacyjnym, drugi stent standardowy) wystąpiła późna zakrzepica w stencie powlekanym oraz rozlana restenoza w stencie standardowym. U chorego wykonano pierwotną angioplastykę balonową, a po 4 tygodniach w miejsce 2 stentów wszczepiono stent powlekany Cypher. W kontrolnej koronarografii, wykonanej po 6 miesiącach od implantacji, nie wykazano restenozy. (Folia Cardiol. 2004; 11: 309–314)
Get Citation

Keywords

przezskórna rewaskularyzacja; stenty powlekane; restenoza w stencie; późna zakrzepica w stencie

About this article
Title

Późna zakrzepica w stencie powlekanym rapamycyną

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica

Pages

309-314

Published online

2004-03-31

Page views

494

Article views/downloads

1237

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(4):309-314.

Keywords

przezskórna rewaskularyzacja
stenty powlekane
restenoza w stencie
późna zakrzepica w stencie

Authors

Jacek Kubica
Mirosław Jabłoński
Radosław Piasecki
Adam Sukiennik
Marek Radomski
Marcin Rychter
Maria Bogdan
Tomasz Białoszyński
Grzegorz Grześk i Marek Sołoduch

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl