Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-03-31

open access

Page views 561
Article views/downloads 1219
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego zatyczką Amplatzer

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Jozef Masura, Michał Wojtalik, Rafał Surmacz, Rafał Bartkowski i Aldona Siwińska
Folia Cardiol 2004;11(4):285-291.

Abstract

Wstęp: Przezskórne zamykanie średnich i dużych przetrwałych przewodów tętniczych, stało się w ostatnich latach atrakcyjną metodą leczenia. Zastosowanie w terapii zatyczki Amplatzer Duct Occluder (ADO) umożliwiło wykorzystanie technik kardiologii inwazyjnej również u małych dzieci. Celem pracy była ocena skuteczności nieoperacyjnego leczenia przetrwałego przewodu tętniczego (PDA) za pomocą ADO, związanych z tym trudności, a także ocena wymiaru końcoworozkurczowego lewej komory (LVEDD).
Materiał i metody: U 12 pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 28 lat zamknięto PDA za pomocą ADO. Kontroli skuteczności zamknięcia, zmian LVEDD oraz oceny pod względem wystąpienia powikłań dokonano podczas badania echokardiograficznego w obserwacji trwającej 1–22 miesięcy (śr. 11 miesięcy) po zabiegu.
Wyniki: Przewód tętniczy skutecznie zamknięto u 11 chorych, a u 1 osoby wystąpił przeciek śladowy nieistotny hemodynamicznie. Zabieg był najtrudniejszy u 2 najmłodszych dzieci. U żadnego dziecka nie wystąpiły powikłania - zwężenie lewej gałęzi tętnicy płucnej czy aorty. Stwierdzono istotne statystycznie (p = 0,042) zmniejszenie się LVEDD po zamknięciu przewodu tętniczego ADO.
Wnioski: Użycie ADO jest skutecznym sposobem leczenia istotnych PDA. Po zamknięciu PDA z użyciem ADO dochodzi do zmniejszenia LVEDD. Problemy techniczne w stosowaniu ADO zaobserwowano u niemowląt. (Folia Cardiol. 2004; 11: 285-291)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file