open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31
Get Citation

Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego zatyczką Amplatzer

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Jozef Masura, Michał Wojtalik, Rafał Surmacz, Rafał Bartkowski i Aldona Siwińska
Folia Cardiol 2004;11(4):285-291.

open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31

Abstract

Wstęp: Przezskórne zamykanie średnich i dużych przetrwałych przewodów tętniczych, stało się w ostatnich latach atrakcyjną metodą leczenia. Zastosowanie w terapii zatyczki Amplatzer Duct Occluder (ADO) umożliwiło wykorzystanie technik kardiologii inwazyjnej również u małych dzieci. Celem pracy była ocena skuteczności nieoperacyjnego leczenia przetrwałego przewodu tętniczego (PDA) za pomocą ADO, związanych z tym trudności, a także ocena wymiaru końcoworozkurczowego lewej komory (LVEDD).
Materiał i metody: U 12 pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 28 lat zamknięto PDA za pomocą ADO. Kontroli skuteczności zamknięcia, zmian LVEDD oraz oceny pod względem wystąpienia powikłań dokonano podczas badania echokardiograficznego w obserwacji trwającej 1–22 miesięcy (śr. 11 miesięcy) po zabiegu.
Wyniki: Przewód tętniczy skutecznie zamknięto u 11 chorych, a u 1 osoby wystąpił przeciek śladowy nieistotny hemodynamicznie. Zabieg był najtrudniejszy u 2 najmłodszych dzieci. U żadnego dziecka nie wystąpiły powikłania - zwężenie lewej gałęzi tętnicy płucnej czy aorty. Stwierdzono istotne statystycznie (p = 0,042) zmniejszenie się LVEDD po zamknięciu przewodu tętniczego ADO.
Wnioski: Użycie ADO jest skutecznym sposobem leczenia istotnych PDA. Po zamknięciu PDA z użyciem ADO dochodzi do zmniejszenia LVEDD. Problemy techniczne w stosowaniu ADO zaobserwowano u niemowląt. (Folia Cardiol. 2004; 11: 285-291)

Abstract

Wstęp: Przezskórne zamykanie średnich i dużych przetrwałych przewodów tętniczych, stało się w ostatnich latach atrakcyjną metodą leczenia. Zastosowanie w terapii zatyczki Amplatzer Duct Occluder (ADO) umożliwiło wykorzystanie technik kardiologii inwazyjnej również u małych dzieci. Celem pracy była ocena skuteczności nieoperacyjnego leczenia przetrwałego przewodu tętniczego (PDA) za pomocą ADO, związanych z tym trudności, a także ocena wymiaru końcoworozkurczowego lewej komory (LVEDD).
Materiał i metody: U 12 pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 28 lat zamknięto PDA za pomocą ADO. Kontroli skuteczności zamknięcia, zmian LVEDD oraz oceny pod względem wystąpienia powikłań dokonano podczas badania echokardiograficznego w obserwacji trwającej 1–22 miesięcy (śr. 11 miesięcy) po zabiegu.
Wyniki: Przewód tętniczy skutecznie zamknięto u 11 chorych, a u 1 osoby wystąpił przeciek śladowy nieistotny hemodynamicznie. Zabieg był najtrudniejszy u 2 najmłodszych dzieci. U żadnego dziecka nie wystąpiły powikłania - zwężenie lewej gałęzi tętnicy płucnej czy aorty. Stwierdzono istotne statystycznie (p = 0,042) zmniejszenie się LVEDD po zamknięciu przewodu tętniczego ADO.
Wnioski: Użycie ADO jest skutecznym sposobem leczenia istotnych PDA. Po zamknięciu PDA z użyciem ADO dochodzi do zmniejszenia LVEDD. Problemy techniczne w stosowaniu ADO zaobserwowano u niemowląt. (Folia Cardiol. 2004; 11: 285-291)
Get Citation

Keywords

przetrwały przewód tętniczy; przezskórne zamknięcie; niemowlęta; zatyczka Amplatzer

About this article
Title

Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego zatyczką Amplatzer

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica

Pages

285-291

Published online

2004-03-31

Page views

458

Article views/downloads

1038

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(4):285-291.

Keywords

przetrwały przewód tętniczy
przezskórne zamknięcie
niemowlęta
zatyczka Amplatzer

Authors

Małgorzata Pawelec-Wojtalik
Jozef Masura
Michał Wojtalik
Rafał Surmacz
Rafał Bartkowski i Aldona Siwińska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl