open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31
Get Citation

Implantacja stentów wieńcowych w technice bezpośredniej nie upośledza ich stopnia rozprężenia. Badanie z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrzwieńcowej

Tomasz Pawłowski, Robert Gil, Francesco Prati, Alessandro Manzoli i Piotr Kwiatkowski
Folia Cardiol 2004;11(4):277-284.

open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31

Abstract

Wstęp: Silnie zwapniałe blaszki miażdżycowe mogą upośledzać stopień rozprężenia i geometrię stentów wieńcowych. Celem niniejszej pracy była ocena wyników bezpośrednich implantacji stentów za pomocą techniki bezpośredniej w porównaniu z techniką z użyciem predylatacji, a także określenie, czy stopień zwapnienia blaszki miażdżycowej może wpływać na stopień rozprężenia i geometrię stentu.
Materiał i metody: Analizą objęto 65 kolejnych pacjentów poddanych implantacji stentów wieńcowych. Badaną populację podzielono na 2 grupy, stosownie do zastosowanej techniki implantacji stentów. Grupę 1 stanowiło 35 pacjentów poddanych zabiegom z zastosowaniem techniki bezpośredniej, natomiast grupę 2 - 30 chorych, którym implantowano stenty wieńcowe z użyciem predylatacji. U wszystkich pacjentów przeprowadzono ultrasonografię wewnątrzwieńcową (IVUS) przed i po zabiegu z wykorzystaniem trójwymiarowej rekonstrukcji. Analizie poddano wartości całkowitego pola naczynia (EEMA), pola światła naczynia (LA), pola blaszki miażdżycowej (PA) oraz wielkość zwapnień mierzone co 1 mm przez całą długość stentu.
Wyniki: Nie obserwowano różnic między grupami w zakresie charakterystyki klinicznej i angiograficznej. Średnia wielkość łuku zwapnień we wszystkich analizowanych przekrojach wyniosła 81,7 ± 66,4° w grupie 1 oraz 88,8 ± 79,2° w grupie 2 (p = NS). Nie stwierdzono różnic między grupami w zakresie wartości EEMA, LA, PA po zabiegu implantacji stentów. Nieznamienny statystycznie był także przyrost światła naczynia po zabiegu w obu badanych grupach, jednak w przypadku blaszek ze zwapnieniami powyżej 180° przyrost światła naczynia był istotnie mniejszy niż w przypadku blaszek bez zwapnień.
Wnioski: Użycie techniki stentowania bezpośredniego nie wpływa na stopień rozprężenia stentu, jednak jego geometria jest istotnie zależna od stopnia zwapnienia blaszki miażdżycowej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 277–283)

Abstract

Wstęp: Silnie zwapniałe blaszki miażdżycowe mogą upośledzać stopień rozprężenia i geometrię stentów wieńcowych. Celem niniejszej pracy była ocena wyników bezpośrednich implantacji stentów za pomocą techniki bezpośredniej w porównaniu z techniką z użyciem predylatacji, a także określenie, czy stopień zwapnienia blaszki miażdżycowej może wpływać na stopień rozprężenia i geometrię stentu.
Materiał i metody: Analizą objęto 65 kolejnych pacjentów poddanych implantacji stentów wieńcowych. Badaną populację podzielono na 2 grupy, stosownie do zastosowanej techniki implantacji stentów. Grupę 1 stanowiło 35 pacjentów poddanych zabiegom z zastosowaniem techniki bezpośredniej, natomiast grupę 2 - 30 chorych, którym implantowano stenty wieńcowe z użyciem predylatacji. U wszystkich pacjentów przeprowadzono ultrasonografię wewnątrzwieńcową (IVUS) przed i po zabiegu z wykorzystaniem trójwymiarowej rekonstrukcji. Analizie poddano wartości całkowitego pola naczynia (EEMA), pola światła naczynia (LA), pola blaszki miażdżycowej (PA) oraz wielkość zwapnień mierzone co 1 mm przez całą długość stentu.
Wyniki: Nie obserwowano różnic między grupami w zakresie charakterystyki klinicznej i angiograficznej. Średnia wielkość łuku zwapnień we wszystkich analizowanych przekrojach wyniosła 81,7 ± 66,4° w grupie 1 oraz 88,8 ± 79,2° w grupie 2 (p = NS). Nie stwierdzono różnic między grupami w zakresie wartości EEMA, LA, PA po zabiegu implantacji stentów. Nieznamienny statystycznie był także przyrost światła naczynia po zabiegu w obu badanych grupach, jednak w przypadku blaszek ze zwapnieniami powyżej 180° przyrost światła naczynia był istotnie mniejszy niż w przypadku blaszek bez zwapnień.
Wnioski: Użycie techniki stentowania bezpośredniego nie wpływa na stopień rozprężenia stentu, jednak jego geometria jest istotnie zależna od stopnia zwapnienia blaszki miażdżycowej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 277–283)
Get Citation

Keywords

ultrasonografia wewnątrzwieńcowa; stenty; choroba wieńcowa

About this article
Title

Implantacja stentów wieńcowych w technice bezpośredniej nie upośledza ich stopnia rozprężenia. Badanie z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrzwieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica

Pages

277-284

Published online

2004-03-31

Page views

460

Article views/downloads

788

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(4):277-284.

Keywords

ultrasonografia wewnątrzwieńcowa
stenty
choroba wieńcowa

Authors

Tomasz Pawłowski
Robert Gil
Francesco Prati
Alessandro Manzoli i Piotr Kwiatkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl