open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31
Get Citation

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - analiza kliniczna 75 chorych

Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska, Eugenia Gospodarek, Iwona Świątkiewicz, Ahmad El-Essa, Tomasz Zwierzchlewski, Marek Koziński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Edmund Nartowicz i Jacek Kubica
Folia Cardiol 2004;11(4):265-276.

open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31

Abstract

Wstęp: Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest ważnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym, często zbyt późno rozpoznawanym. Celem pracy była analiza objawów, czynników etiologicznych, przebiegu oraz leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia i porównanie tych parametrów u osób, które leczono zachowawczo, u chorych, skierowanych do leczenia chirurgicznego i u tych pacjentów, którzy zmarli.
Materiał i metody: Analizą objęto 75 chorych w wieku 18–81 lat (śr. 52 lata), hospitalizowanych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia w latach 1988–2002. Analizie poddano dane z wywiadu, M. Rozwodowska i wsp., Infekcyjne zapalenie wsierdzia badania przedmiotowego, badań laboratoryjnych oraz leczenia. Dla rozpoznania infekcyjnego zapalenia wsierdzia istotne były posiewy krwi i badanie echokardiograficzne.
Wyniki: Posiewy krwi były dodatnie u 47 chorych (62,7%), ujemne - u 28 (37,3%). Do najczęstszych czynników etiologicznych należały gronkowce, w dalszej kolejności paciorkowce i enterokoki. U chorych skierowanych do leczenia chirurgicznego częściej obserwowano ujemne posiewy krwi. Echokardiograficznie u 53 osób (70,7%) stwierdzono wegetacje, u 17 (22,6%) - inne zmiany wskazujące na infekcyjne zapalenie wsierdzia, u 5 (6,7%) badanie echokardiograficzne nie potwierdziło infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Infekcyjne zapalenie wsierdzia dotyczyło zastawki aortalnej u 32 chorych (42,7%), zastawki mitralnej - u 29 (38,7%), obu zastawek - u 5 (6,7%). U 9 pacjentów (12%) infekcyjne zapalenie wsierdzia wystąpiło na sztucznych zastawkach. Zajęcie zastawki aortalnej i uszkodzenia zapalne zastawek były częstsze u chorych skierowanych do leczenia chirurgicznego (p < 0,003) i u pacjentów, którzy zmarli (p = 0,052), niż u osób leczonych zachowawczo. Gorączka występowała u 59 chorych (78,7%), powikłania zatorowe - u 19 (25,3%). Niewydolność serca III–IV klasy według NYHA stwierdzono u 47% pacjentów, częściej u osób skierowanych do leczenia chirurgicznego (p <0,003) i chorych, którzy zmarli (p < 0,003). Niedokrwistość, leukocytoza i hipergammaglobulinemia oraz zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi były znamiennie częstsze u chorych, którzy zmarli. Leukocytoza i hipergammaglobulinemia także istotnie częsciej wystąpiły u chorych skierowanych do leczenia chirurgicznego. Czas antybiotykoterapii wynosił średnio 40 dni. Do leczenia chirurgicznego skierowano 14 pacjentów (18,7%). Zmarło 12 osób (16,8%).
Wnioski: Do najczęstszych czynników etiologicznych należały gronkowce, w dalszej kolejności paciorkowce, enterokoki. Czynnikami pogarszającymi skuteczność antybiotykoterapii w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia były: zajęcie zastawek półksiężycowatych aorty i ujemne posiewy krwi. Niewydolność serca, uszkodzenia zapalne zastawek, a także niedokrwistość, leukocytoza, hipergammaglobulinemia i zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi stanowiły czynniki pogarszające rokowanie. (Folia Cardiol. 2004; 11: 265–276)

Abstract

Wstęp: Infekcyjne zapalenie wsierdzia jest ważnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym, często zbyt późno rozpoznawanym. Celem pracy była analiza objawów, czynników etiologicznych, przebiegu oraz leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia i porównanie tych parametrów u osób, które leczono zachowawczo, u chorych, skierowanych do leczenia chirurgicznego i u tych pacjentów, którzy zmarli.
Materiał i metody: Analizą objęto 75 chorych w wieku 18–81 lat (śr. 52 lata), hospitalizowanych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia w latach 1988–2002. Analizie poddano dane z wywiadu, M. Rozwodowska i wsp., Infekcyjne zapalenie wsierdzia badania przedmiotowego, badań laboratoryjnych oraz leczenia. Dla rozpoznania infekcyjnego zapalenia wsierdzia istotne były posiewy krwi i badanie echokardiograficzne.
Wyniki: Posiewy krwi były dodatnie u 47 chorych (62,7%), ujemne - u 28 (37,3%). Do najczęstszych czynników etiologicznych należały gronkowce, w dalszej kolejności paciorkowce i enterokoki. U chorych skierowanych do leczenia chirurgicznego częściej obserwowano ujemne posiewy krwi. Echokardiograficznie u 53 osób (70,7%) stwierdzono wegetacje, u 17 (22,6%) - inne zmiany wskazujące na infekcyjne zapalenie wsierdzia, u 5 (6,7%) badanie echokardiograficzne nie potwierdziło infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Infekcyjne zapalenie wsierdzia dotyczyło zastawki aortalnej u 32 chorych (42,7%), zastawki mitralnej - u 29 (38,7%), obu zastawek - u 5 (6,7%). U 9 pacjentów (12%) infekcyjne zapalenie wsierdzia wystąpiło na sztucznych zastawkach. Zajęcie zastawki aortalnej i uszkodzenia zapalne zastawek były częstsze u chorych skierowanych do leczenia chirurgicznego (p < 0,003) i u pacjentów, którzy zmarli (p = 0,052), niż u osób leczonych zachowawczo. Gorączka występowała u 59 chorych (78,7%), powikłania zatorowe - u 19 (25,3%). Niewydolność serca III–IV klasy według NYHA stwierdzono u 47% pacjentów, częściej u osób skierowanych do leczenia chirurgicznego (p <0,003) i chorych, którzy zmarli (p < 0,003). Niedokrwistość, leukocytoza i hipergammaglobulinemia oraz zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi były znamiennie częstsze u chorych, którzy zmarli. Leukocytoza i hipergammaglobulinemia także istotnie częsciej wystąpiły u chorych skierowanych do leczenia chirurgicznego. Czas antybiotykoterapii wynosił średnio 40 dni. Do leczenia chirurgicznego skierowano 14 pacjentów (18,7%). Zmarło 12 osób (16,8%).
Wnioski: Do najczęstszych czynników etiologicznych należały gronkowce, w dalszej kolejności paciorkowce, enterokoki. Czynnikami pogarszającymi skuteczność antybiotykoterapii w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia były: zajęcie zastawek półksiężycowatych aorty i ujemne posiewy krwi. Niewydolność serca, uszkodzenia zapalne zastawek, a także niedokrwistość, leukocytoza, hipergammaglobulinemia i zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi stanowiły czynniki pogarszające rokowanie. (Folia Cardiol. 2004; 11: 265–276)
Get Citation

Keywords

infekcyjne zapalenie wsierdzia; posiewy krwi; badanie echokardiograficzne

About this article
Title

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - analiza kliniczna 75 chorych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica

Pages

265-276

Published online

2004-03-31

Page views

579

Article views/downloads

1000

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(4):265-276.

Keywords

infekcyjne zapalenie wsierdzia
posiewy krwi
badanie echokardiograficzne

Authors

Mirosława Rozwodowska
Małgorzata Maria Rozwodowska
Eugenia Gospodarek
Iwona Świątkiewicz
Ahmad El-Essa
Tomasz Zwierzchlewski
Marek Koziński
Maria Bogdan
Grzegorz Grześk
Adam Sukiennik
Marek Radomski
Edmund Nartowicz i Jacek Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl