open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31
Get Citation

Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego bez użycia krążenia pozaustrojowego - alternatywna technika bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Jacek Gruda, Maciej Banach i Mirosław Mussur
Folia Cardiol 2004;11(4):255-264.

open access

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-03-31

Abstract

Operacje pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) bez użycia krążenia pozaustrojowego cieszą się coraz większą popularnością i zaczynają zastępować chirurgiczną rewaskularyzację mięśnia sercowego z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego. Idea operacji na bijącym sercu zrodziła się na początku XX wieku. Prekursorzy tej metody leczenia choroby wieńcowej serca — Sabiston i Kolessov — swoje pierwsze udane zabiegi przeprowadzili we wczesnych latach 60. Rozwój technologii medycznych przyczynił się do poprawy stabilizacji i ekspozycji pola operacyjnego, czego skutkiem był wzrost zainteresowania zabiegami bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB). W randomizowanych, retrospektywnych badaniach wykazano przewagę operacji na bijącym sercu nad tradycyjnymi zabiegami CABG z powodu: zmniejszenia potrzeby transfuzji, skrócenia czasu intubacji po operacji, spadku częstości występowania okołooperacyjnych zawałów serca i udarów mózgu, redukcji kosztów hospitalizacji i skrócenia okresu pobytu na oddziałach intensywnej terapii. Niestety, niewielka liczba randomizowanych, wieloośrodkowych badań prospektywnych nie daje wystarczających dowodów istnienia innych zalet OPCAB, szczególnie u chorych, których dotyczy małe ryzyko operacyjne. (Folia Cardiol. 2004; 11: 255–264)

Abstract

Operacje pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) bez użycia krążenia pozaustrojowego cieszą się coraz większą popularnością i zaczynają zastępować chirurgiczną rewaskularyzację mięśnia sercowego z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego. Idea operacji na bijącym sercu zrodziła się na początku XX wieku. Prekursorzy tej metody leczenia choroby wieńcowej serca — Sabiston i Kolessov — swoje pierwsze udane zabiegi przeprowadzili we wczesnych latach 60. Rozwój technologii medycznych przyczynił się do poprawy stabilizacji i ekspozycji pola operacyjnego, czego skutkiem był wzrost zainteresowania zabiegami bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB). W randomizowanych, retrospektywnych badaniach wykazano przewagę operacji na bijącym sercu nad tradycyjnymi zabiegami CABG z powodu: zmniejszenia potrzeby transfuzji, skrócenia czasu intubacji po operacji, spadku częstości występowania okołooperacyjnych zawałów serca i udarów mózgu, redukcji kosztów hospitalizacji i skrócenia okresu pobytu na oddziałach intensywnej terapii. Niestety, niewielka liczba randomizowanych, wieloośrodkowych badań prospektywnych nie daje wystarczających dowodów istnienia innych zalet OPCAB, szczególnie u chorych, których dotyczy małe ryzyko operacyjne. (Folia Cardiol. 2004; 11: 255–264)
Get Citation

Keywords

badania kontrolne; OPCAB; krótko- i średnioodległe efekty zabiegów

About this article
Title

Chirurgiczna rewaskularyzacja mięśnia sercowego bez użycia krążenia pozaustrojowego - alternatywna technika bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 4 (2004): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

255-264

Published online

2004-03-31

Page views

577

Article views/downloads

1548

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(4):255-264.

Keywords

badania kontrolne
OPCAB
krótko- i średnioodległe efekty zabiegów

Authors

Jacek Gruda
Maciej Banach i Mirosław Mussur

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl