open access

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-28
Get Citation

Chirurgiczne zaopatrzenie tętniaka gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej z jednoczesnym pomostowaniem tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego

Rafał Pawlaczyk, Krzysztof Roszak, Łukasz Jaworski, Grzegorz Łaskawski, Piotr Siondalski, Dariusz Jagielak, Michał Zdunek i Jan Rogowski
Folia Cardiol 2004;11(7):535-538.

open access

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-28

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 79-letniego mężczyzny z rozpoznanym w koronarografii tętniakiem tętnicy wieńcowej i trójnaczyniową chorobą wieńcową. U chorego wykonano operacje wykluczenia tętniaka i pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego. Wydaje się, że takie postępowanie było bezpieczne i mało inwazyjne u pacjenta obciążonego znacznym ryzykiem. (Folia Cardiol. 2004; 11: 535–538)

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 79-letniego mężczyzny z rozpoznanym w koronarografii tętniakiem tętnicy wieńcowej i trójnaczyniową chorobą wieńcową. U chorego wykonano operacje wykluczenia tętniaka i pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego. Wydaje się, że takie postępowanie było bezpieczne i mało inwazyjne u pacjenta obciążonego znacznym ryzykiem. (Folia Cardiol. 2004; 11: 535–538)
Get Citation

Keywords

pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego; tętniak tętnicy wieńcowej

About this article
Title

Chirurgiczne zaopatrzenie tętniaka gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej z jednoczesnym pomostowaniem tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica

Pages

535-538

Published online

2004-06-28

Page views

593

Article views/downloads

1342

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(7):535-538.

Keywords

pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego
tętniak tętnicy wieńcowej

Authors

Rafał Pawlaczyk
Krzysztof Roszak
Łukasz Jaworski
Grzegorz Łaskawski
Piotr Siondalski
Dariusz Jagielak
Michał Zdunek i Jan Rogowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl