Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-06-28

open access

Page views 635
Article views/downloads 1411
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Chirurgiczne zaopatrzenie tętniaka gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej z jednoczesnym pomostowaniem tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego

Rafał Pawlaczyk, Krzysztof Roszak, Łukasz Jaworski, Grzegorz Łaskawski, Piotr Siondalski, Dariusz Jagielak, Michał Zdunek i Jan Rogowski
Folia Cardiol 2004;11(7):535-538.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 79-letniego mężczyzny z rozpoznanym w koronarografii tętniakiem tętnicy wieńcowej i trójnaczyniową chorobą wieńcową. U chorego wykonano operacje wykluczenia tętniaka i pomostowania tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego. Wydaje się, że takie postępowanie było bezpieczne i mało inwazyjne u pacjenta obciążonego znacznym ryzykiem. (Folia Cardiol. 2004; 11: 535–538)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file