Vol 11, No 7 (2004) - Folia Cardiologica

Date published: 2004-06-28

Table of Contents

open access

Original articles

Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie β-blokera. Mechanizmy patofizjologiczne determinujące efektywność terapii

Grzegorz Gielerak, Przemysław Guzik, Karol Makowski, Dariusz Kozłowski, Jacek Gajek i Marian Cholewa

Folia Cardiol 2004;11(7):489-498.

Implantacja stentów wydzielających rapamycynę (Sirolimus) u chorych ze zwiększonym ryzykiem restenozy. Roczna obserwacja 100 pacjentów

Maciej Lesiak, Janusz Rzeźniczak, Alina M. Baszko, Małgorzata Pyda, Stefan Grajek, Tatiana Mularek, Włodzimierz Skorupski, Przemysław Mitkowski, Marek Grygier, Marek Prech i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2004;11(7):505-511.

Analiza czynników wpływających na dyspersję QTc u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej

Dominik Osman, Michał Stachura, Agnieszka Nowak, Beata Pawlina, Maria Kordybach, Maciej Zarębiński, Robert Olszewski i Jerzy Adamus

Folia Cardiol 2004;11(7):513-519.

Rola badania jakości życia u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu bez organicznej choroby serca poddawanych zabiegom ablacji przeznaczyniowej

Aleksander Maciąg, Mariusz Pytkowski, Monika Kowalska, Agnieszka Jankowska, Maciej Sterliński, Ilona Kowalik, Wojciech Krzyżanowski, Ryszard Piotrowicz i Hanna Szwed

Folia Cardiol 2004;11(7):521-527.
Review articles

Współczulny układ nerwowy a insulinooporność

Agnieszka Rutkowska, Przemysław Guzik i Henryk Wysocki

Review Article

Folia Cardiol 2004;11(7):471-476.

Przydatność elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości w identyfikacji pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków

Paweł Krzysztof Franczuk i Tomasz Grodzicki

Review Article

Folia Cardiol 2004;11(7):477-482.

Zewnętrzna kontrapulasacja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Mechanizmy działania

Agata Milewska i Henryk Wysocki

Review Article

Folia Cardiol 2004;11(7):483-488.
Prace kazuistyczne

Skąpoobjawowy przebieg śluzaka prawego przedsionka - opis dwóch przypadków

Andrzej Wysokiński, Tomasz Zapolski, Zygmunt Modrzewski, Janusz Jendrej, Elżbieta Krawczyk i Janusz Stążka

Folia Cardiol 2004;11(7):529-534.

Chirurgiczne zaopatrzenie tętniaka gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej z jednoczesnym pomostowaniem tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego

Rafał Pawlaczyk, Krzysztof Roszak, Łukasz Jaworski, Grzegorz Łaskawski, Piotr Siondalski, Dariusz Jagielak, Michał Zdunek i Jan Rogowski

Folia Cardiol 2004;11(7):535-538.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl