open access

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-28
Get Citation

Podobieństwa i różnice w przebiegu zawału ściany dolnej w zależności od rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał

Violetta Jaskuła i Maciej Kaźmierski
Folia Cardiol 2004;11(7):499-503.

open access

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-28

Abstract

Wstęp: W zawale ściany dolnej tętnicą odpowiedzialną za zawał jest prawa tętnica wieńcowa (RCA), rzadziej tętnica okalająca (LCx). Naczynia te mają nieco odmienny obszar unaczynienia w obrębie serca, co może wpływać na przebieg kliniczny.
Materiał i metody: Analizie poddano 414 chorych, których podzielono na dwie grupy. W grupie RCA tętnicą odpowiedzialną za zawał była prawa tętnica wieńcowa (n = 321), a w grupie LCx - tętnica okalająca (n = 93). W każdej grupie wyodrębniono dwie podgrupy w zależności od obecności powikłań. Przebieg powikłany w grupie RCA stwierdzono u 143 (44%) chorych, a niepowikłany u 178 (56%), natomiast w grupie LCx odpowiednio u 42 (45%) i 51 (54%) osób.
Wyniki: U pacjentów z okluzją RCA częściej obserwowano blok przedsionkowo-komorowy II/III stopnia oraz bradykardię z hipotonią niż w grupie LCx (19,3% vs. 4,3%; p = 0,0005 oraz 16,5% vs. 5,4%; p = 0,0065). Złożone komorowe zaburzenia rytmu, wstrząs kardiogenny i śmiertelność wewnątrzszpitalna występowały z podobną częstością (18,0% vs. 19,5%, NS; 10,9% vs. 10,7%, NS; 5,6% vs. 4,3%, NS). Nie było również istotnych statystycznie różnic dotyczących wartości frakcji wyrzutowej lewej komory (46,7 ± 10,7% vs. 47,6 ± 7,8%, NS) i aktywności enzymów wskaźnikowych (CK: 3178,5 ± 2825,7 μ/l vs. 3005,0 ± 3021,1 μ/l, NS; CK-MB: 251,9 ± 166,5 μ/l vs. 277,1 ± 242,4 μ/l, NS).
Wnioski: Różnice i podobieństwa w przebiegu klinicznym zawału ściany dolnej wiążą się z rodzajem tętnicy odpowiedzialnej za zawał, z jej obszarem unaczynienia i rozległością strefy niedokrwienia. (Folia Cardiol. 2004; 11: 499–503)

Abstract

Wstęp: W zawale ściany dolnej tętnicą odpowiedzialną za zawał jest prawa tętnica wieńcowa (RCA), rzadziej tętnica okalająca (LCx). Naczynia te mają nieco odmienny obszar unaczynienia w obrębie serca, co może wpływać na przebieg kliniczny.
Materiał i metody: Analizie poddano 414 chorych, których podzielono na dwie grupy. W grupie RCA tętnicą odpowiedzialną za zawał była prawa tętnica wieńcowa (n = 321), a w grupie LCx - tętnica okalająca (n = 93). W każdej grupie wyodrębniono dwie podgrupy w zależności od obecności powikłań. Przebieg powikłany w grupie RCA stwierdzono u 143 (44%) chorych, a niepowikłany u 178 (56%), natomiast w grupie LCx odpowiednio u 42 (45%) i 51 (54%) osób.
Wyniki: U pacjentów z okluzją RCA częściej obserwowano blok przedsionkowo-komorowy II/III stopnia oraz bradykardię z hipotonią niż w grupie LCx (19,3% vs. 4,3%; p = 0,0005 oraz 16,5% vs. 5,4%; p = 0,0065). Złożone komorowe zaburzenia rytmu, wstrząs kardiogenny i śmiertelność wewnątrzszpitalna występowały z podobną częstością (18,0% vs. 19,5%, NS; 10,9% vs. 10,7%, NS; 5,6% vs. 4,3%, NS). Nie było również istotnych statystycznie różnic dotyczących wartości frakcji wyrzutowej lewej komory (46,7 ± 10,7% vs. 47,6 ± 7,8%, NS) i aktywności enzymów wskaźnikowych (CK: 3178,5 ± 2825,7 μ/l vs. 3005,0 ± 3021,1 μ/l, NS; CK-MB: 251,9 ± 166,5 μ/l vs. 277,1 ± 242,4 μ/l, NS).
Wnioski: Różnice i podobieństwa w przebiegu klinicznym zawału ściany dolnej wiążą się z rodzajem tętnicy odpowiedzialnej za zawał, z jej obszarem unaczynienia i rozległością strefy niedokrwienia. (Folia Cardiol. 2004; 11: 499–503)
Get Citation

Keywords

zawał ściany dolnej; tętnica odpowiedzialna za zawał; powikłania

About this article
Title

Podobieństwa i różnice w przebiegu zawału ściany dolnej w zależności od rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica

Pages

499-503

Published online

2004-06-28

Page views

540

Article views/downloads

1316

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(7):499-503.

Keywords

zawał ściany dolnej
tętnica odpowiedzialna za zawał
powikłania

Authors

Violetta Jaskuła i Maciej Kaźmierski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl