open access

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-28
Get Citation

Zewnętrzna kontrapulasacja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Mechanizmy działania

Agata Milewska i Henryk Wysocki
DOI: 10.5603/cj.22047
·
Folia Cardiol 2004;11(7):483-488.

open access

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-28

Abstract

Zewnętrzna kontrapulsacja (EECP) jest nową metodą terapii, stosowaną przede wszystkim w przypadkach dławicy piersiowej opornej na tradycyjne leczenie.
Mechanizm działania EECP polega na podwyższaniu rozkurczowego ciśnienia tętniczego i perfuzji naczyń wieńcowych, obniżeniu oporu obwodowego oraz zwiększeniu obciążenia wstępnego serca. W następstwie dochodzi do poprawy czynności lewej komory, obniżenia produkcji czynników natriuretycznych, udrażniania lub tworzenia nowych naczyń krążenia obocznego oraz wzrostu reaktywności śródbłonka naczyniowego. Jednym z podstawowych czynników wywołujących niniejsze zmiany na poziomie naczyń wieńcowych i obwodowych tętniczek oporowych jest zwiększone naprężenie ścinające (shear stress), wynikające z nasilenia przepływu krwi. Jego wpływ zaznacza się poprzez aktywność enzymatyczną oraz ekspresję genów.
Dotychczas opisany wpływ EECP na układ sercowo-naczyniowy pozwala stwierdzić, że może to być bezpieczna i skuteczna metoda leczenia, a jej mechanizm działania wydaje się być jednym z bardziej fizjologicznych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 483–488)

Abstract

Zewnętrzna kontrapulsacja (EECP) jest nową metodą terapii, stosowaną przede wszystkim w przypadkach dławicy piersiowej opornej na tradycyjne leczenie.
Mechanizm działania EECP polega na podwyższaniu rozkurczowego ciśnienia tętniczego i perfuzji naczyń wieńcowych, obniżeniu oporu obwodowego oraz zwiększeniu obciążenia wstępnego serca. W następstwie dochodzi do poprawy czynności lewej komory, obniżenia produkcji czynników natriuretycznych, udrażniania lub tworzenia nowych naczyń krążenia obocznego oraz wzrostu reaktywności śródbłonka naczyniowego. Jednym z podstawowych czynników wywołujących niniejsze zmiany na poziomie naczyń wieńcowych i obwodowych tętniczek oporowych jest zwiększone naprężenie ścinające (shear stress), wynikające z nasilenia przepływu krwi. Jego wpływ zaznacza się poprzez aktywność enzymatyczną oraz ekspresję genów.
Dotychczas opisany wpływ EECP na układ sercowo-naczyniowy pozwala stwierdzić, że może to być bezpieczna i skuteczna metoda leczenia, a jej mechanizm działania wydaje się być jednym z bardziej fizjologicznych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 483–488)
Get Citation

Keywords

zewnętrzna kontrapulsacja; angiogeneza; funkcje śródbłonka

About this article
Title

Zewnętrzna kontrapulasacja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Mechanizmy działania

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

483-488

Published online

2004-06-28

Page views

548

Article views/downloads

905

DOI

10.5603/cj.22047

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(7):483-488.

Keywords

zewnętrzna kontrapulsacja
angiogeneza
funkcje śródbłonka

Authors

Agata Milewska i Henryk Wysocki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl