Vol 11, No 7 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2004-06-28

open access

Page views 494
Article views/downloads 1622
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przydatność elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości w identyfikacji pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków

Paweł Krzysztof Franczuk i Tomasz Grodzicki
Folia Cardiol 2004;11(7):477-482.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file