Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2005-10-29

open access

Page views 741
Article views/downloads 1792
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Implantacja dwujamowego układu stymulującego przez przetrwałą żyłę główną górną lewą

Anna Pazdyga, Andrzej Lubiński, Agnieszka Zienciuk, Tomasz Królak, Maciej Kempa i Grzegorz Raczak
Folia Cardiol 2005;12(11):798-800.

Abstract

Przetrwała lewa żyła główna górna występuje u ok. 0,5% populacji. Jej obecność zazwyczaj nie stanowi problemu klinicznego, jednak może powodować trudności podczas implantacji układu stymulującego serca. W niniejszej pracy opisano przypadek wszczepienia 2-jamowego układu stymulującego przez przetrwałą lewą żyłę główną górną u 79-letniej pacjentki z objawowym blokiem przedsionkowo-komorowym III°. Podczas zabiegu prowadnik wprowadzony do lewej żyły podobojczykowej przesuwał się wzdłuż lewego brzegu kręgosłupa. W flebografii uwidoczniono przetrwałą lewą żyłę główną górną uchodzącą do zatoki wieńcowej. Standardowe elektrody o biernej fiksacji umieszczono w koniuszku prawej komory i na ścianie górno-bocznej prawego przedsionka. Kontrolne zdjęcie RTG klatki piersiowej wykonane kilka dni po zabiegu potwierdziło stabilne położenie elektrod. Zarówno podczas zabiegu, jak i po 7 dniach oraz w czasie wizyt kontrolnych po 3 i 6 miesiącach stwierdzono prawidłowe parametry stymulacji. W niniejszej pracy wykazano, że implantacja układu stymulującego przez przetrwałą lewą żyłę główną górną jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym. Zastosowanie elektrod o biernej fiksacji pozwala uniknąć ryzyka perforacji prawego przedsionka i nie zwiększa ryzyka dyslokacji.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file