Vol 12, No 11 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-10-29

Table of Contents

open access

Original articles

Wartość diagnostyczna dobutaminowego testu echokardiograficznego z użyciem badania przemieszczania tkanek w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca - doniesienie wstępne

Krystian Wita, Wojciech Wróbel, Agnieszka Drzewiecka-Gerber, Anna Rybicka-Musialik, Maciej Turski, Dagmara Urbańczyk, Zbigniew Tabor, Mariola Nowak, Jolanta Krauze, Ewa Tymczyńska i Maria Trusz-Gluza

Folia Cardiol 2005;12(11):726-733.

Dynamika zmian i zależność od masy lewej komory stężenia endoteliny u chorych poddanych planowej przezskórnej angioplastyce wieńcowej

Robert Irzmański, Mariusz Piechota, Jan Kowalski, Czesław S. Cierniewski, Maciej Kośmider i Lucjan Pawlicki

Folia Cardiol 2005;12(11):734-739.

Wpływ rodzaju i objętości wybranych niejonowych środków cieniujących na odpowiedź zapalną u pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej

Marek Koziński, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Anna Krzewina-Kowalska, Tamara Żółkiewska, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, Maciej Chojnicki i Grzegorz Raczak

Folia Cardiol 2005;12(11):740-751.

Walwuloplastyka balonowa w krytycznym zwężeniu zastawki aortalnej u noworodków

Paweł Dryżek, Jadwiga Moll, Tomasz Moszura, Beata Politowska, Marek Kopala i Andrzej Sysa

Folia Cardiol 2005;12(11):752-758.

Wyniki atrioseptostomii balonowej i aortografii okluzyjnej w przełożeniu wielkich pni tętniczych

Grażyna Brzezińska-Rajszys, Anna Turska, Andrzej Kansy, Maria Zubrzycka, Joanna Książyk i Bożena Rewers

Folia Cardiol 2005;12(11):759-764.

Spiroergometryczna ocena wydolności wysiłkowej u dorosłych pacjentów po korekcji całkowitej tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Adrian Gwizdała, Magdalena Łanocha, Wiesław Bryl i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2005;12(11):765-774.

Porównawcza ocena psychologicznych wskaźników jakości życia u dorosłych po korekcji chirurgicznej ubytku przegrody międzyprzedsionkowej i tetralogii Fallota

Hanna Siudalska, Kinga Leszczyńska, Monika Stepnowska, Magdalena Lipczyńska, Jacek Różański, Mariusz Kuśmierczyk, Jan Tylka i Piotr Hoffman

Folia Cardiol 2005;12(11):775-783.
Review articles

Sposoby usprawniania angiogenezy terapeutycznej w chorobach serca

Jadwiga Jośko i Marcin Kostkiewicz

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(11):713-725.
Prace kazuistyczne

Wieloczynnikowe podłoże dolegliwości bólowych w klatce piersiowej

Janusz Kochanowski, Piotr Scisło, Dariusz A. Kosior, Radosław Piątkowski, Janusz Kochman i Grzegorz Opolski

Folia Cardiol 2005;12(11):784-789.

Nietypowe zabiegi interwencyjne z zastosowaniem stentów wewnątrznaczyniowych w leczeniu dzieci z zespołem niedorozwoju lewego serca

Tomasz Moszura, Anna Mazurek-Kula, Paweł Dryżek, Jadwiga Moll, Jacek Moll i Andrzej Sysa

Folia Cardiol 2005;12(11):790-797.

Implantacja dwujamowego układu stymulującego przez przetrwałą żyłę główną górną lewą

Anna Pazdyga, Andrzej Lubiński, Agnieszka Zienciuk, Tomasz Królak, Maciej Kempa i Grzegorz Raczak

Folia Cardiol 2005;12(11):798-800.
Sprawozdania

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl