open access

Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-29
Get Citation

Wieloczynnikowe podłoże dolegliwości bólowych w klatce piersiowej

Janusz Kochanowski, Piotr Scisło, Dariusz A. Kosior, Radosław Piątkowski, Janusz Kochman i Grzegorz Opolski
Folia Cardiol 2005;12(11):784-789.

open access

Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-29

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 66-letniego mężczyzny z ostrym zespołem wieńcowym o złożonej patogenezie (spazm tętnicy wieńcowej, miażdżyca, czynnościowe zawężenie drogi odpływu lewej komory), jednocześnie wskazując nietypowość obrazu dysfunkcji tętnic wieńcowych w badaniach dodatkowych. Za dominującą przyczynę dolegliwości uznano postać naczynioskurczową dławicy piersiowej, uwzględniając trudności w sformułowaniu jednoznacznych wniosków.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 66-letniego mężczyzny z ostrym zespołem wieńcowym o złożonej patogenezie (spazm tętnicy wieńcowej, miażdżyca, czynnościowe zawężenie drogi odpływu lewej komory), jednocześnie wskazując nietypowość obrazu dysfunkcji tętnic wieńcowych w badaniach dodatkowych. Za dominującą przyczynę dolegliwości uznano postać naczynioskurczową dławicy piersiowej, uwzględniając trudności w sformułowaniu jednoznacznych wniosków.
Get Citation

Keywords

ból w klatce piersiowej; patogeneza; dławica Prinzmetala

About this article
Title

Wieloczynnikowe podłoże dolegliwości bólowych w klatce piersiowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica

Pages

784-789

Published online

2005-10-29

Page views

400

Article views/downloads

1410

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(11):784-789.

Keywords

ból w klatce piersiowej
patogeneza
dławica Prinzmetala

Authors

Janusz Kochanowski
Piotr Scisło
Dariusz A. Kosior
Radosław Piątkowski
Janusz Kochman i Grzegorz Opolski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl