Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2005-10-29

open access

Page views 483
Article views/downloads 1521
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wieloczynnikowe podłoże dolegliwości bólowych w klatce piersiowej

Janusz Kochanowski, Piotr Scisło, Dariusz A. Kosior, Radosław Piątkowski, Janusz Kochman i Grzegorz Opolski
Folia Cardiol 2005;12(11):784-789.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 66-letniego mężczyzny z ostrym zespołem wieńcowym o złożonej patogenezie (spazm tętnicy wieńcowej, miażdżyca, czynnościowe zawężenie drogi odpływu lewej komory), jednocześnie wskazując nietypowość obrazu dysfunkcji tętnic wieńcowych w badaniach dodatkowych. Za dominującą przyczynę dolegliwości uznano postać naczynioskurczową dławicy piersiowej, uwzględniając trudności w sformułowaniu jednoznacznych wniosków.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file