open access

Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-29
Get Citation

Wyniki atrioseptostomii balonowej i aortografii okluzyjnej w przełożeniu wielkich pni tętniczych

Grażyna Brzezińska-Rajszys, Anna Turska, Andrzej Kansy, Maria Zubrzycka, Joanna Książyk i Bożena Rewers
Folia Cardiol 2005;12(11):759-764.

open access

Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-29

Abstract

Wstęp: Utrzymanie drożności przewodu tętniczego, atrioseptostomia balonowa i diagnostyka anatomii tętnic wieńcowych są elementami przedoperacyjnego postępowania diagnostyczno-zabiegowego w przełożeniu wielkich pni tętniczych.
Materiał i metody: Od marca 2002 do sierpnia 2005 r. u 61 pacjentów w wieku 1–47 dni (śr. 2,7 ± 6,3 dnia, mediana 1 dzień) z przełożeniem wielkich pni tętniczych wykonano przezskórną atrioseptostomię balonową oraz aortografię okluzyjną w celu wykazania anatomii tętnic wieńcowych zgodnie z klasyfikacją Yacouba i Radley-Smitha.
Wyniki: Po atrioseptostomii saturacja tętnicza wzrosła ze średnio 68,6 ± 15,8% HbO2, mediana 75% HbO2 (zakres 30–90% HbO2) do średnio 87,2 ± 7,8% HbO2, mediana 90% HbO2 (zakres 64–98% HbO2). U 6 noworodków saturacja tętnicza po atrioseptostomii wynosiła poniżej 75% HbO2 mimo dobrego efektu anatomicznego zabiegu. Aortografia okluzyjna wykazała odejście i przebieg tętnic wieńcowych u wszystkich pacjentów; typ A - u 48 osób (78,7%), typ B - u 2 (3,3%), typ D - u 10 (16,4%) i typ E - u 1 chorego (1,6%). Nie stwierdzono typu C anatomii tętnic wieńcowych u żadnego pacjenta. Rozpoznania potwierdzono śródoperacyjnie we wszystkich przypadkach.
Wnioski: Atrioseptostomia balonowa umożliwia poprawę utlenowania krwi tętniczej u noworodków z przełożeniem wielkich pni tętniczych. Aortografia okluzyjna wykazuje jednoznacznie anatomię odejścia i przebiegu tętnic wieńcowych u noworodków z przełożeniem wielkich pni tętniczych.

Abstract

Wstęp: Utrzymanie drożności przewodu tętniczego, atrioseptostomia balonowa i diagnostyka anatomii tętnic wieńcowych są elementami przedoperacyjnego postępowania diagnostyczno-zabiegowego w przełożeniu wielkich pni tętniczych.
Materiał i metody: Od marca 2002 do sierpnia 2005 r. u 61 pacjentów w wieku 1–47 dni (śr. 2,7 ± 6,3 dnia, mediana 1 dzień) z przełożeniem wielkich pni tętniczych wykonano przezskórną atrioseptostomię balonową oraz aortografię okluzyjną w celu wykazania anatomii tętnic wieńcowych zgodnie z klasyfikacją Yacouba i Radley-Smitha.
Wyniki: Po atrioseptostomii saturacja tętnicza wzrosła ze średnio 68,6 ± 15,8% HbO2, mediana 75% HbO2 (zakres 30–90% HbO2) do średnio 87,2 ± 7,8% HbO2, mediana 90% HbO2 (zakres 64–98% HbO2). U 6 noworodków saturacja tętnicza po atrioseptostomii wynosiła poniżej 75% HbO2 mimo dobrego efektu anatomicznego zabiegu. Aortografia okluzyjna wykazała odejście i przebieg tętnic wieńcowych u wszystkich pacjentów; typ A - u 48 osób (78,7%), typ B - u 2 (3,3%), typ D - u 10 (16,4%) i typ E - u 1 chorego (1,6%). Nie stwierdzono typu C anatomii tętnic wieńcowych u żadnego pacjenta. Rozpoznania potwierdzono śródoperacyjnie we wszystkich przypadkach.
Wnioski: Atrioseptostomia balonowa umożliwia poprawę utlenowania krwi tętniczej u noworodków z przełożeniem wielkich pni tętniczych. Aortografia okluzyjna wykazuje jednoznacznie anatomię odejścia i przebiegu tętnic wieńcowych u noworodków z przełożeniem wielkich pni tętniczych.
Get Citation

Keywords

przełożenie wielkich pni tętniczych; atrioseptostomia balonowa; anomalie tętnic wieńcowych

About this article
Title

Wyniki atrioseptostomii balonowej i aortografii okluzyjnej w przełożeniu wielkich pni tętniczych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica

Pages

759-764

Published online

2005-10-29

Page views

559

Article views/downloads

1509

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(11):759-764.

Keywords

przełożenie wielkich pni tętniczych
atrioseptostomia balonowa
anomalie tętnic wieńcowych

Authors

Grażyna Brzezińska-Rajszys
Anna Turska
Andrzej Kansy
Maria Zubrzycka
Joanna Książyk i Bożena Rewers

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl