Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2005-10-29

open access

Page views 614
Article views/downloads 1576
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wyniki atrioseptostomii balonowej i aortografii okluzyjnej w przełożeniu wielkich pni tętniczych

Grażyna Brzezińska-Rajszys, Anna Turska, Andrzej Kansy, Maria Zubrzycka, Joanna Książyk i Bożena Rewers
Folia Cardiol 2005;12(11):759-764.

Abstract

Wstęp: Utrzymanie drożności przewodu tętniczego, atrioseptostomia balonowa i diagnostyka anatomii tętnic wieńcowych są elementami przedoperacyjnego postępowania diagnostyczno-zabiegowego w przełożeniu wielkich pni tętniczych.
Materiał i metody: Od marca 2002 do sierpnia 2005 r. u 61 pacjentów w wieku 1–47 dni (śr. 2,7 ± 6,3 dnia, mediana 1 dzień) z przełożeniem wielkich pni tętniczych wykonano przezskórną atrioseptostomię balonową oraz aortografię okluzyjną w celu wykazania anatomii tętnic wieńcowych zgodnie z klasyfikacją Yacouba i Radley-Smitha.
Wyniki: Po atrioseptostomii saturacja tętnicza wzrosła ze średnio 68,6 ± 15,8% HbO2, mediana 75% HbO2 (zakres 30–90% HbO2) do średnio 87,2 ± 7,8% HbO2, mediana 90% HbO2 (zakres 64–98% HbO2). U 6 noworodków saturacja tętnicza po atrioseptostomii wynosiła poniżej 75% HbO2 mimo dobrego efektu anatomicznego zabiegu. Aortografia okluzyjna wykazała odejście i przebieg tętnic wieńcowych u wszystkich pacjentów; typ A - u 48 osób (78,7%), typ B - u 2 (3,3%), typ D - u 10 (16,4%) i typ E - u 1 chorego (1,6%). Nie stwierdzono typu C anatomii tętnic wieńcowych u żadnego pacjenta. Rozpoznania potwierdzono śródoperacyjnie we wszystkich przypadkach.
Wnioski: Atrioseptostomia balonowa umożliwia poprawę utlenowania krwi tętniczej u noworodków z przełożeniem wielkich pni tętniczych. Aortografia okluzyjna wykazuje jednoznacznie anatomię odejścia i przebiegu tętnic wieńcowych u noworodków z przełożeniem wielkich pni tętniczych.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file