open access

Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-29
Get Citation

Sposoby usprawniania angiogenezy terapeutycznej w chorobach serca

Jadwiga Jośko i Marcin Kostkiewicz
DOI: 10.5603/cj.21948
·
Folia Cardiol 2005;12(11):713-725.

open access

Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-29

Abstract

Nowoczesna eksperymentalna strategia leczenia niedokrwienia mięśnia sercowego polega na wywoływania neowaskularyzacji przy użyciu mediatorów indukujących angiogenezę. Najczęściej stosowanymi cytokinami angiogennymi są: naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka (VEGF), fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF), insulinopodobne czynniki wzrostu (IGF), płytkowopochodny czynnik wzrostu (PDGF) i hepatocytarny czynnik wzrostu (HGF). Podaje się je dożylnie bądź miejscowo do mięśnia sercowego, do osierdzia, do naczyń wieńcowych, śródprzydankowo oraz okołonaczyniowo. Cytokiny angiogenne stosuje się także w postaci transferu genów za pośrednictwem adenowirusów, podawania nagiego DNA bądź mioblastów produkujących czynniki wzrostowe. Ostatnio dużo miejsca poświęca się zagadnieniom kardioprotekcji i angiogenezy terapeutycznej bez użycia cytokin, za pośrednictwem przeszczepiania śródbłonkowych komórek progenitorowych oraz wykorzystania hipoksycznego oraz niedokrwiennego prekondycjonowania.

Abstract

Nowoczesna eksperymentalna strategia leczenia niedokrwienia mięśnia sercowego polega na wywoływania neowaskularyzacji przy użyciu mediatorów indukujących angiogenezę. Najczęściej stosowanymi cytokinami angiogennymi są: naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka (VEGF), fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF), insulinopodobne czynniki wzrostu (IGF), płytkowopochodny czynnik wzrostu (PDGF) i hepatocytarny czynnik wzrostu (HGF). Podaje się je dożylnie bądź miejscowo do mięśnia sercowego, do osierdzia, do naczyń wieńcowych, śródprzydankowo oraz okołonaczyniowo. Cytokiny angiogenne stosuje się także w postaci transferu genów za pośrednictwem adenowirusów, podawania nagiego DNA bądź mioblastów produkujących czynniki wzrostowe. Ostatnio dużo miejsca poświęca się zagadnieniom kardioprotekcji i angiogenezy terapeutycznej bez użycia cytokin, za pośrednictwem przeszczepiania śródbłonkowych komórek progenitorowych oraz wykorzystania hipoksycznego oraz niedokrwiennego prekondycjonowania.
Get Citation

Keywords

angiogeneza; kardioprotekcja; prekondycjonowanie; terapia genowa; VEGF; FGF; IGF; PDGF; HGF; śródbłonkowe komórki progenitorowe

About this article
Title

Sposoby usprawniania angiogenezy terapeutycznej w chorobach serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

713-725

Published online

2005-10-29

Page views

516

Article views/downloads

876

DOI

10.5603/cj.21948

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(11):713-725.

Keywords

angiogeneza
kardioprotekcja
prekondycjonowanie
terapia genowa
VEGF
FGF
IGF
PDGF
HGF
śródbłonkowe komórki progenitorowe

Authors

Jadwiga Jośko i Marcin Kostkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl