Vol 12, No 11 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2005-10-29

open access

Page views 563
Article views/downloads 941
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Sposoby usprawniania angiogenezy terapeutycznej w chorobach serca

Jadwiga Jośko i Marcin Kostkiewicz
Folia Cardiol 2005;12(11):713-725.

Abstract

Nowoczesna eksperymentalna strategia leczenia niedokrwienia mięśnia sercowego polega na wywoływania neowaskularyzacji przy użyciu mediatorów indukujących angiogenezę. Najczęściej stosowanymi cytokinami angiogennymi są: naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka (VEGF), fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF), insulinopodobne czynniki wzrostu (IGF), płytkowopochodny czynnik wzrostu (PDGF) i hepatocytarny czynnik wzrostu (HGF). Podaje się je dożylnie bądź miejscowo do mięśnia sercowego, do osierdzia, do naczyń wieńcowych, śródprzydankowo oraz okołonaczyniowo. Cytokiny angiogenne stosuje się także w postaci transferu genów za pośrednictwem adenowirusów, podawania nagiego DNA bądź mioblastów produkujących czynniki wzrostowe. Ostatnio dużo miejsca poświęca się zagadnieniom kardioprotekcji i angiogenezy terapeutycznej bez użycia cytokin, za pośrednictwem przeszczepiania śródbłonkowych komórek progenitorowych oraz wykorzystania hipoksycznego oraz niedokrwiennego prekondycjonowania.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file