Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2005-11-29

open access

Page views 617
Article views/downloads 1309
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Tętniak prawej tętnicy wieńcowej po implantacji stentu pokrywanego paklitakselem

Marek Koziński, Mirosław Jabłoński, Adam Sukiennik, Tomasz Białoszyński, Dariusz Surman i Jacek Kubica
Folia Cardiol 2005;12(12):873-878.

Abstract

Przedstawiono przypadek 58-letniej pacjentki chorej na cukrzycę typu 2, poddanej zabiegowi implantacji stentu pokrywanego paklitakselem do prawej tętnicy wieńcowej. Zabieg poprzedzono angioplastyką balonową powikłaną dyssekcją typu B z powodu restenozy w stencie. Po 10 miesiącach chorą z umiarkowanymi dolegliwościami dławicowymi i dodatnim wynikiem próby wysiłkowej skierowano do kliniki, w której pracują autorzy niniejszego artykułu. W koronarografii ujawniono obecność tętniaka w miejscu poprzedniej interwencji. Za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej potwierdzono rozpoznanie. Pacjentce wszczepiono stent graft z optymalnym efektem bezpośrednim. W niniejszej pracy przeanalizowano możliwe mechanizmy powstania tętniaka, uwzględniając dane z piśmiennictwa.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file