Vol 12, No 12 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-11-29

Table of Contents

open access

Original articles

Odpowiedź tensyjna na wysiłek fizyczny u dorosłych mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej

Katarzyna Wielemborek-Musiał, Aleksandra Marciniak i Anna Jegier

Folia Cardiol 2005;12(12):811-819.

Typ przerostu i geometrii lewej komory w nadciśnieniu tętniczym a zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych

Joanna Jaroch, Krystyna Łoboz-Grudzień, Marzena Stopyra-Początek, Alicja Kostecka-Pokryszko i Ewa Kruszyńska

Folia Cardiol 2005;12(12):820-828.

Wpływ nadciśnienia tętniczego na przebieg angioplastyki tętnic wieńcowych

Adam Sukiennik, Grzegorz Bojarski, Anna Jachalska, Grzegorz Grześk, Aldona Kubica, Maria Bogdan, Wacław Kochman, Jerzy Kopaczewski, Grzegorz Raczak i Jacek Kubica

Folia Cardiol 2005;12(12):829-835.

Zamknięcie perforacji wolnej ściany lewej komory zatyczką Amplatzer-Muscular VSD Occluder pod kontrolą wewnątrzsercowego badania echokardiograficznego i wideotorakoskopii

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Ludwig Karl von Segesser, Michał Wojtalik, Piergiorgio Tozzi, Rafał Surmacz i Dorota Bukowska

Folia Cardiol 2005;12(12):836-841.

Implantowalny kardiowerter-defibrylator u dzieci i młodzieży. Technika wszczepienia, opieka nad pacjentem, powikłania, holterowska analiza rytmu serca - doświadczenia własne

Michał Lewandowski, Andrzej Przybylski, Maciej Sterliński, Aleksander Maciąg, Mariusz Pytkowski, Agnieszka Jankowska, Katarzyna Gepner, Ilona Kowalik, Hanna Szwed i Mariola Wójcicka

Folia Cardiol 2005;12(12):842-851.

Wczesne zabiegi interwencyjne po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych

Grażyna Brzezińska-Rajszys, Maria Zubrzycka, Andrzej Kansy, Anna Turska, Joanna Książyk i Bożena Rewers

Folia Cardiol 2005;12(12):852-861.
Review articles

Zaburzenia w białkach kardiomiocytu przyczyną niewydolności serca

Agnieszka Pawlak, Robert J. Gil i Irena Walecka

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(12):803-810.
Prace kazuistyczne

Kardiomiopatia w przebiegu hipotyreozy

Robert Irzmański, Mariusz Piechota, Ewa Serwa-Stępień, Marcin Barylski, Maciej Banach, Jan Kowalski i Lucjan Pawlicki

Folia Cardiol 2005;12(12):867-872.

Tętniak prawej tętnicy wieńcowej po implantacji stentu pokrywanego paklitakselem

Marek Koziński, Mirosław Jabłoński, Adam Sukiennik, Tomasz Białoszyński, Dariusz Surman i Jacek Kubica

Folia Cardiol 2005;12(12):873-878.
Sprawozdania

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl