Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2005-11-29

open access

Page views 655
Article views/downloads 1190
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zamknięcie perforacji wolnej ściany lewej komory zatyczką Amplatzer-Muscular VSD Occluder pod kontrolą wewnątrzsercowego badania echokardiograficznego i wideotorakoskopii

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Ludwig Karl von Segesser, Michał Wojtalik, Piergiorgio Tozzi, Rafał Surmacz i Dorota Bukowska
Folia Cardiol 2005;12(12):836-841.

Abstract

Wstęp: W czasie zabiegów kardiologii interwencyjnej konieczne jest niekiedy użycie koszulek o dużej średnicy. Celem niniejszej pracy była ocena monitorowania przezskórnego zamknięcia perforacji wolnej ściany lewej komory zatyczką Muscular VSDO z użyciem wewnątrzsercowego badania echokardiograficznego sondą elektroniczną (ICE AcuNav), sondą mechaniczną (ICE-IVUS, Boston Scientific) oraz z zastosowaniem wideotorakoskopii i badania angiograficznego.
Materiał i metody: Zabiegi przeprowadzono u 8 świń pod kontrolą wewnątrzsercowego badania echokardiograficznego oraz wideotorakoskopii i angiografii w Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV w Lozannie.
Wyniki: U wszystkich świń zamknięto otwór w ścianie lewej komory zatyczką Muscular VSDO.
Wnioski: Badanie ICE-AcuNav, wykonane łącznie z badaniem angiograficznym, pozwala na zadowalające monitorowanie interwencyjnego zabiegu kardiologicznego zamykania otworu w ścianie lewej komory z użyciem zatyczki Muscular VSDO. W zabiegach przeprowadzonych całkowicie przezskórnie kontrola torakoskopowa pozwoliła na śledzenie nacięcia worka osierdziowego, wybranie miejsca nakłucia ściany serca oraz monitorowanie otwarcia dysku dystalnego zatyczki Muscular VSDO i krwawienia.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file