open access

Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-11-29
Get Citation

Zaburzenia w białkach kardiomiocytu przyczyną niewydolności serca

Agnieszka Pawlak, Robert J. Gil i Irena Walecka
Folia Cardiol 2005;12(12):803-810.

open access

Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-11-29

Abstract

Niewydolność serca nadal stanowi znaczący problem kliniczny i ekonomiczny związany z bardzo dużą zachorowalnością i śmiertelnością. Niewydolność serca mogą wywoływać znane czynniki, prowadzące do powstania kardiomiopatii wtórnej lub czynniki nieznane, powodujące kardiomiopatię pierwotną. Dzięki rozwojowi techniki molekularnej możliwe staje się określenie przyczyn kardiomiopatii dotychczas określanych mianem pierwotnych. Jedną z takich przyczyn są zaburzenia w obrębie białek kardiomiocytu, tworzących błonę komórkową (sarkoglikany, dystrofina), cytoszkielet (desmina, tubulina) czy sarkomer (aktyna, miozyna, troponina I, T, C).

Abstract

Niewydolność serca nadal stanowi znaczący problem kliniczny i ekonomiczny związany z bardzo dużą zachorowalnością i śmiertelnością. Niewydolność serca mogą wywoływać znane czynniki, prowadzące do powstania kardiomiopatii wtórnej lub czynniki nieznane, powodujące kardiomiopatię pierwotną. Dzięki rozwojowi techniki molekularnej możliwe staje się określenie przyczyn kardiomiopatii dotychczas określanych mianem pierwotnych. Jedną z takich przyczyn są zaburzenia w obrębie białek kardiomiocytu, tworzących błonę komórkową (sarkoglikany, dystrofina), cytoszkielet (desmina, tubulina) czy sarkomer (aktyna, miozyna, troponina I, T, C).
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; kardiomiopatia; białka kardiomiocytu

About this article
Title

Zaburzenia w białkach kardiomiocytu przyczyną niewydolności serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 12 (2005): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

803-810

Published online

2005-11-29

Page views

517

Article views/downloads

2982

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(12):803-810.

Keywords

niewydolność serca
kardiomiopatia
białka kardiomiocytu

Authors

Agnieszka Pawlak
Robert J. Gil i Irena Walecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl