open access

Vol 12, No 2 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-02-04
Get Citation

Implantacja elektrody defibrylującej wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora w drodze odpływu prawej komory pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej

Leszek Markuszewski, Michał Chudzik, Tomasz Grycewicz, Robert Pietruszyński i Włodzimierz Grabo Rosiak
DOI: 10.5603/cj.21935
·
Folia Cardiol 2005;12(2):139-144.

open access

Vol 12, No 2 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-02-04

Abstract

Stymulacja serca z koniuszka prawej komory jest szczególnie niekorzystna u chorych ze skurczową dysfunkcją lewej komory. Pacjenci, u których występują bezwzględne wskazania do implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD), a jednocześnie istnieje u nich konieczność stałej stymulacji komorowej z koniuszka prawej komory, są narażeni na pogorszenie czynności lewej komory i progresję objawów niewydolności serca. Jednym z alternatywnych dla koniuszka prawej komory miejsc umieszczania elektrody komorowej jest droga odpływu prawej komory. Celem niniejszej pracy było przedstawienie przypadku implantacji elektrody komorowej ICD do drogi odpływu prawej komory u 44-letniego chorego z niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej, z bezwzględnymi wskazaniami do leczenia za pomocą ICD oraz jednocześnie wymagającego stałej stymulacji komorowej. Zabieg przeprowadzono pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 139–144)

Abstract

Stymulacja serca z koniuszka prawej komory jest szczególnie niekorzystna u chorych ze skurczową dysfunkcją lewej komory. Pacjenci, u których występują bezwzględne wskazania do implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD), a jednocześnie istnieje u nich konieczność stałej stymulacji komorowej z koniuszka prawej komory, są narażeni na pogorszenie czynności lewej komory i progresję objawów niewydolności serca. Jednym z alternatywnych dla koniuszka prawej komory miejsc umieszczania elektrody komorowej jest droga odpływu prawej komory. Celem niniejszej pracy było przedstawienie przypadku implantacji elektrody komorowej ICD do drogi odpływu prawej komory u 44-letniego chorego z niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej, z bezwzględnymi wskazaniami do leczenia za pomocą ICD oraz jednocześnie wymagającego stałej stymulacji komorowej. Zabieg przeprowadzono pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 139–144)
Get Citation

Keywords

echokardiografia wewnątrzsercowa; implantowany kardiowerter-defibrylator; stymulacja z drogi odpływu prawej komory

About this article
Title

Implantacja elektrody defibrylującej wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora w drodze odpływu prawej komory pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 2 (2005): Folia Cardiologica

Pages

139-144

Published online

2005-02-04

Page views

452

Article views/downloads

1016

DOI

10.5603/cj.21935

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(2):139-144.

Keywords

echokardiografia wewnątrzsercowa
implantowany kardiowerter-defibrylator
stymulacja z drogi odpływu prawej komory

Authors

Leszek Markuszewski
Michał Chudzik
Tomasz Grycewicz
Robert Pietruszyński i Włodzimierz Grabo Rosiak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl