open access

Vol 12, No 8 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-08-01
Get Citation

Charakterystyka elektrogramów ujścia komorowego lewostronnych dodatkowych szlaków przewodzenia

Zbigniew Jedynak, Łukasz Szumowski, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Roman Kępski, Ewa Bujnowska i Franciszek Walczak
Folia Cardiol 2005;12(8):568-575.

open access

Vol 12, No 8 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-08-01

Abstract

Wstęp: Celem pracy jest opracowanie kryteriów identyfikacji ujścia komorowego dodatkowych lewostronnych szlaków przewodzenia na podstawie analizy elektrogramów rejestrowanych w miejscach aplikacji prądu o częstotliwości radiowej (RF).
Materiał i metody: Oceniono 114 aplikacji RF, w tym 78 nieskutecznych i 36 skutecznych, u 36 pacjentów z pojedynczym lewostronnym dodatkowym szlakiem przewodzenia. Porównywano zależności czasowe elektrogramów dwubiegunowych w czasie przewodzenia zstępującego i wstecznego przez dodatkowy szlak oraz morfologię elektrogramów jednobiegunowych w czasie przewodzenia zstępującego w miejscach skutecznej i nieskutecznej aplikacji prądu.
Wyniki: Miejsca skutecznych aplikacji prądu w rejestracjach dwubiegunowych wyróżniały się: 1. krótkim czasem między główną lokalną aktywacją przedsionka a główną lokalną aktywacją komory, Aa-Va — 46,9 ms vs. 57,2 ms (p = 0,021); 2. krótkim czasem między początkiem fali delta EKG a elektrogramem głównej lokalnej aktywacji komory, delta-Va — 11,0 ms vs. 18,1 ms (p = 0,025), znamienność statystyczna istotnie wzrastała przy wartościach poniżej 14 ms (p = 0,001); 3. krótkim czasem między początkiem elektrogramu komory a główną lokalną aktywacją komory, pV-Va 25,5 ms vs. 34,3 ms (p = 0,043), istotność statystyczna znacznie wzrastała, gdy ten czas jest krótszy lub równy 25 ms (p = 0,002); 4. rejestracją potencjału dodatkowego szlaku przewodzenia (p = 0,028). Miejsca skutecznych aplikacji prądu w odprowadzeniach jednobiegunowych wyróżniały się: 1. charakterystyczną morfologią QS zapisu komory p = 0,03 z widocznym sygnałem przedsionka p = 0,023; 2. elektrogramem z wszystkimi wymienionymi cechami zwiększającym 39-krotnie szansę skutecznej aplikacji prądu.
Wnioski: Miejsce dla skutecznej aplikacji ujścia komorowego lewostronnego dodatkowego szlaku przewodzenia można zidentyfikować, analizując wiele elementów zapisów odprowadzeń jedno- i dwubiegunowych rejestrowanych elektrodą ablacyjną. W identyfikacji miejsca ablacji dodatkowych szlaków lewostronnych w zapisie dwubiegunowym znaczenie mają: stwierdzenie sygnału pęczka Kenta oraz krótki czas od początku fali delta w EKG do głównej lokalnej aktywacji komory, natomiast w zapisie jednobiegunowym — sygnał QS z jednoczesnym uwidocznieniem sygnału przedsionka.

Abstract

Wstęp: Celem pracy jest opracowanie kryteriów identyfikacji ujścia komorowego dodatkowych lewostronnych szlaków przewodzenia na podstawie analizy elektrogramów rejestrowanych w miejscach aplikacji prądu o częstotliwości radiowej (RF).
Materiał i metody: Oceniono 114 aplikacji RF, w tym 78 nieskutecznych i 36 skutecznych, u 36 pacjentów z pojedynczym lewostronnym dodatkowym szlakiem przewodzenia. Porównywano zależności czasowe elektrogramów dwubiegunowych w czasie przewodzenia zstępującego i wstecznego przez dodatkowy szlak oraz morfologię elektrogramów jednobiegunowych w czasie przewodzenia zstępującego w miejscach skutecznej i nieskutecznej aplikacji prądu.
Wyniki: Miejsca skutecznych aplikacji prądu w rejestracjach dwubiegunowych wyróżniały się: 1. krótkim czasem między główną lokalną aktywacją przedsionka a główną lokalną aktywacją komory, Aa-Va — 46,9 ms vs. 57,2 ms (p = 0,021); 2. krótkim czasem między początkiem fali delta EKG a elektrogramem głównej lokalnej aktywacji komory, delta-Va — 11,0 ms vs. 18,1 ms (p = 0,025), znamienność statystyczna istotnie wzrastała przy wartościach poniżej 14 ms (p = 0,001); 3. krótkim czasem między początkiem elektrogramu komory a główną lokalną aktywacją komory, pV-Va 25,5 ms vs. 34,3 ms (p = 0,043), istotność statystyczna znacznie wzrastała, gdy ten czas jest krótszy lub równy 25 ms (p = 0,002); 4. rejestracją potencjału dodatkowego szlaku przewodzenia (p = 0,028). Miejsca skutecznych aplikacji prądu w odprowadzeniach jednobiegunowych wyróżniały się: 1. charakterystyczną morfologią QS zapisu komory p = 0,03 z widocznym sygnałem przedsionka p = 0,023; 2. elektrogramem z wszystkimi wymienionymi cechami zwiększającym 39-krotnie szansę skutecznej aplikacji prądu.
Wnioski: Miejsce dla skutecznej aplikacji ujścia komorowego lewostronnego dodatkowego szlaku przewodzenia można zidentyfikować, analizując wiele elementów zapisów odprowadzeń jedno- i dwubiegunowych rejestrowanych elektrodą ablacyjną. W identyfikacji miejsca ablacji dodatkowych szlaków lewostronnych w zapisie dwubiegunowym znaczenie mają: stwierdzenie sygnału pęczka Kenta oraz krótki czas od początku fali delta w EKG do głównej lokalnej aktywacji komory, natomiast w zapisie jednobiegunowym — sygnał QS z jednoczesnym uwidocznieniem sygnału przedsionka.
Get Citation

Keywords

arytmia; ablacja; dodatkowe szlaki przewodzenia; elektrogram

About this article
Title

Charakterystyka elektrogramów ujścia komorowego lewostronnych dodatkowych szlaków przewodzenia

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 8 (2005): Folia Cardiologica

Pages

568-575

Published online

2005-08-01

Page views

448

Article views/downloads

886

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(8):568-575.

Keywords

arytmia
ablacja
dodatkowe szlaki przewodzenia
elektrogram

Authors

Zbigniew Jedynak
Łukasz Szumowski
Ewa Szufladowicz
Edward Koźluk
Roman Kępski
Ewa Bujnowska i Franciszek Walczak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl