Vol 12, No 8 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-08-01

Table of Contents

open access

Original articles

Wskaźniki rutynowego elektrokardiogramu w ocenie żywotności mięśnia sercowego u osób z dysfunkcją lewej komory kwalifikowanych do zabiegów rewaskularyzacji

Maciej Sosnowski, Bogna Gabrylewicz, Radosław Parma, Andrzej Pyrlik i Michał Tendera

Folia Cardiol 2005;12(8):548-553.

Leczenie interwencyjne zawału serca u pacjentów z chorobą wielonaczyniową — angioplastyka tylko tętnicy odpowiedzialnej za zawał czy interwencja wielonaczyniowa?

Anna Olasińska, Maciej Lesiak, Piotr Bręborowicz, Katarzyna Kolasińska-Malkowska, Magdalena Janus, Aleksander Araszkiewicz, Tatiana Mularek-Kubzdela, Przemysław Mitkowski, Stefan Grajek i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2005;12(8):554-560.

Znaczenie nieprawidłowej czynności rozkurczowej lewej komory serca u członków rodziny pacjentów z rodzinną kardiomiopatią przerostową

Anna Wycisk, Jacek Chlebowczyk, Krystyna Kozakiewicz, Bogna Gabrylewicz i Michał Tendera

Folia Cardiol 2005;12(8):561-567.

Charakterystyka elektrogramów ujścia komorowego lewostronnych dodatkowych szlaków przewodzenia

Zbigniew Jedynak, Łukasz Szumowski, Ewa Szufladowicz, Edward Koźluk, Roman Kępski, Ewa Bujnowska i Franciszek Walczak

Folia Cardiol 2005;12(8):568-575.
Review articles

Grelina - nowe perspektywy dla kardiologii?

Jan Ruxer, Agnieszka Siejka i Jerzy Loba

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(8):531-537.

Współczesne poglądy dotyczące diagnostycznej wartości stężenia troponin u chorych z okołooperacyjnym uszkodzeniem mięśnia sercowego po chirurgicznym pomostowaniu tętnic wieńcowych

Elżbieta Krawczyk, Wojciech Dąbrowski, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński i Janusz Stążka

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(8):538-542.

Rola przeciwciał antyfosfolipidowych w etiopatogenezie ostrych zespołów wieńcowych

Agnieszka Dębska i Małgorzata Lelonek

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(8):543-547.
Prace kazuistyczne

Izolowana choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej - przebieg kliniczny u 14 pacjentów

Ewa Gaszewska-Żurek, Paweł Żurek, Andrzej Ochała, Bogna Gabrylewicz, Kazimierz Widenka, Stanisław Woś i Michał Tendera

Folia Cardiol 2005;12(8):576-582.
Sprawozdania

Sprawozdanie z kongresu Pedirhythm II, Pediatric Rhythm Congress Antalya, 15–18 czerwca 2005 r.

Katarzyna Bieganowska, Maria Miszczak-Knecht

Folia Cardiol 2005;12(8):583-584.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl