open access

Vol 12, No 8 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-08-01
Get Citation

Współczesne poglądy dotyczące diagnostycznej wartości stężenia troponin u chorych z okołooperacyjnym uszkodzeniem mięśnia sercowego po chirurgicznym pomostowaniu tętnic wieńcowych

Elżbieta Krawczyk, Wojciech Dąbrowski, Tomasz Zapolski, Andrzej Wysokiński i Janusz Stążka
DOI: 10.5603/cj.21873
·
Folia Cardiol 2005;12(8):538-542.

open access

Vol 12, No 8 (2005): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-08-01

Abstract

Ocenę zmian stężenia troponiny I (cTnI) we krwi pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego obecnie uznaje się za standardową procedurę w diagnostyce okołooperacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Swoistość cTnI sprawia, że wskaźnik ten uważa się za bardzo czuły i specyficzny marker w rozpoznaniu zawału okołooperacyjnego, a także nawet niewielkiego uszkodzenia miokardium.
Niedokrwienie mięśnia sercowego w okresie okołooperacyjnym może być wynikiem zamknięcia pomostowanego naczynia lub tętnicy wieńcowej, na której nie przeprowadzono zabiegu pomostowania. Może być ono również wynikiem niedostatecznej protekcji mięśnia sercowego, hipotermii czy też przedłużonego czasu zaklemowania aorty. Określenie referencyjnych wartości parametrów biochemicznych w diagnostyce omawianej patologii jest przy tym niezmiernie ważne i umożliwia wczesne rozpoznanie ostrego niedokrwienia miokardium.
Złożona procedura krążenia pozaustrojowego, a zwłaszcza stosowana standardowo normowolemiczna hemodylucja oraz śródoperacyjna hipotermia mogą wpływać na zmiany stężenia cTnI, a przez to zmieniać jej wartość diagnostyczną. Dlatego też cTnI nie może być uważana za jedyny marker niedokrwienia, chociaż jej podwyższone stężenie pozwala potwierdzić lub wykluczyć okołooperacyjne uszkodzenie mięśnia sercowego.

Abstract

Ocenę zmian stężenia troponiny I (cTnI) we krwi pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego obecnie uznaje się za standardową procedurę w diagnostyce okołooperacyjnego uszkodzenia mięśnia sercowego. Swoistość cTnI sprawia, że wskaźnik ten uważa się za bardzo czuły i specyficzny marker w rozpoznaniu zawału okołooperacyjnego, a także nawet niewielkiego uszkodzenia miokardium.
Niedokrwienie mięśnia sercowego w okresie okołooperacyjnym może być wynikiem zamknięcia pomostowanego naczynia lub tętnicy wieńcowej, na której nie przeprowadzono zabiegu pomostowania. Może być ono również wynikiem niedostatecznej protekcji mięśnia sercowego, hipotermii czy też przedłużonego czasu zaklemowania aorty. Określenie referencyjnych wartości parametrów biochemicznych w diagnostyce omawianej patologii jest przy tym niezmiernie ważne i umożliwia wczesne rozpoznanie ostrego niedokrwienia miokardium.
Złożona procedura krążenia pozaustrojowego, a zwłaszcza stosowana standardowo normowolemiczna hemodylucja oraz śródoperacyjna hipotermia mogą wpływać na zmiany stężenia cTnI, a przez to zmieniać jej wartość diagnostyczną. Dlatego też cTnI nie może być uważana za jedyny marker niedokrwienia, chociaż jej podwyższone stężenie pozwala potwierdzić lub wykluczyć okołooperacyjne uszkodzenie mięśnia sercowego.
Get Citation

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe; niedokrwienie mięśnia sercowego; zawał okołooperacyjny; kardioplegia; troponiny sercowe

About this article
Title

Współczesne poglądy dotyczące diagnostycznej wartości stężenia troponin u chorych z okołooperacyjnym uszkodzeniem mięśnia sercowego po chirurgicznym pomostowaniu tętnic wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 8 (2005): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

538-542

Published online

2005-08-01

Page views

473

Article views/downloads

1097

DOI

10.5603/cj.21873

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(8):538-542.

Keywords

pomostowanie aortalno-wieńcowe
niedokrwienie mięśnia sercowego
zawał okołooperacyjny
kardioplegia
troponiny sercowe

Authors

Elżbieta Krawczyk
Wojciech Dąbrowski
Tomasz Zapolski
Andrzej Wysokiński i Janusz Stążka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl