open access

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-09-13
Get Citation

Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego jako rzadka przyczyna niestabilnej dławicy po operacyjnej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych

Lidia Łepska, Sławomir Burakowski, Piotr Siondalski, Piotr Bętlejewski, Grażyna Świątecka, Jan Rogowski, Dariusz Ciećwierz, Grzegorz Raczak i Maria Dudziak
Folia Cardiol 2005;12(9):650-654.

open access

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-09-13

Abstract

Po roku od zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z wykorzystaniem lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej u 68-letniej pacjentki wystąpiły bóle stenokardialne wywołane obciążeniem wysiłkowym lewej ręki oraz stwierdzono brak tętna na tętnicach tej kończyny. Rozpoznano zespół podkradania podobojczykowo-wieńcowego, będący następstwem zamknięcia ostialnego segmentu lewej tętnicy podobojczykowej. Pacjentce wszyto protezę dakronową między lewą i prawą tętnicą podobojczykową. W 40-miesięcznej obserwacji po zabiegu nie występowały bóle stenokardialne. Wyniki ultrasonograficznych badań doplerowskich oraz obecność jednakowych ciśnień tętniczych na obu kończynach górnych potwierdzają drożność wszczepionego pomostu.

Abstract

Po roku od zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z wykorzystaniem lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej u 68-letniej pacjentki wystąpiły bóle stenokardialne wywołane obciążeniem wysiłkowym lewej ręki oraz stwierdzono brak tętna na tętnicach tej kończyny. Rozpoznano zespół podkradania podobojczykowo-wieńcowego, będący następstwem zamknięcia ostialnego segmentu lewej tętnicy podobojczykowej. Pacjentce wszyto protezę dakronową między lewą i prawą tętnicą podobojczykową. W 40-miesięcznej obserwacji po zabiegu nie występowały bóle stenokardialne. Wyniki ultrasonograficznych badań doplerowskich oraz obecność jednakowych ciśnień tętniczych na obu kończynach górnych potwierdzają drożność wszczepionego pomostu.
Get Citation

Keywords

zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego; niestabilna choroba niedokrwienna serca; pomostowanie aortalno-wieńcowe; zamknięcie lewej tętnicy podobojczykowej; zespolenie pachowo-pachowe

About this article
Title

Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego jako rzadka przyczyna niestabilnej dławicy po operacyjnej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica

Pages

650-654

Published online

2005-09-13

Page views

823

Article views/downloads

1204

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(9):650-654.

Keywords

zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego
niestabilna choroba niedokrwienna serca
pomostowanie aortalno-wieńcowe
zamknięcie lewej tętnicy podobojczykowej
zespolenie pachowo-pachowe

Authors

Lidia Łepska
Sławomir Burakowski
Piotr Siondalski
Piotr Bętlejewski
Grażyna Świątecka
Jan Rogowski
Dariusz Ciećwierz
Grzegorz Raczak i Maria Dudziak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl