Vol 12, No 9 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-09-13

Table of Contents

open access

Original articles

Ocena wpływu rodzaju i wielkości impulsu kardiowertującego na stopień uszkodzenia miokardium - doświadczenia własne

Dariusz A. Kosior, Tomasz Chwyczko, Mariusz Jasik, Wiesław Tadeusiak, Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski

Folia Cardiol 2005;12(9):627-634.

Miażdżyca dużych tętnic obwodowych u pacjentów z podejrzeniem choroby wieńcowej

Cezary Sosnowski, Tomasz Pasierski, Ewa Janeczko-Sosnowska, Rafał Dąbrowski i Witold Rużyłło

Folia Cardiol 2005;12(9):635-643.

Wczesne wyniki chirurgicznego leczenia noworodków z koarktacją aorty współistniejącą z innymi wadami wewnątrzsercowymi

Maciej Piaszczyński, Michał Wojtalik, Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Aldona Siwińska, Bartłomiej Mroziński, Wojciech Mrówczyński, Rafał Bartkowski, Jacek Henschke, Andrzej Wodziński i Przemysław Westerski

Folia Cardiol 2005;12(9):644-649.

Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego jako rzadka przyczyna niestabilnej dławicy po operacyjnej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych

Lidia Łepska, Sławomir Burakowski, Piotr Siondalski, Piotr Bętlejewski, Grażyna Świątecka, Jan Rogowski, Dariusz Ciećwierz, Grzegorz Raczak i Maria Dudziak

Folia Cardiol 2005;12(9):650-654.
Review articles

Leczenie przeciwpłytkowe w ostrych zespołach wieńcowych

Adam Witkowski

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(9):585-593.

Krzywa J w leczeniu hipotensyjnym - nadal aktualny problem kliniczny, który można rozwiązać?

Janina Skrzypek-Wańha

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(9):594-601.

Odruchowe utraty przytomności - kogo, kiedy i jak leczyć?

Grzegorz Gielerak, Karol Makowski i Monika Grzęda

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(9):602-612.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl