open access

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-09-13
Get Citation

Krzywa J w leczeniu hipotensyjnym - nadal aktualny problem kliniczny, który można rozwiązać?

Janina Skrzypek-Wańha
Folia Cardiol 2005;12(9):594-601.

open access

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-09-13

Abstract

Korzyści z obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego w celu zmniejszenia częstości incydentów sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza naczyniowo-mózgowych, są obecnie niepodważalne. Nadal jednak pozostaje nierozwiązany problem, do jakich wartości należy obniżać ciśnienie tętnicze. Wyniki opublikowanego w 2003 r. badania International Verapamil SR Trandolapril Study (INVEST), wskazujące na ryzyko związane ze znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego u osób ze współistniejącą chorobą wieńcową (CAD), wraz z krytyczną analizą przedstawioną przez Messerliego, uaktywniły trwającą od 25 lat dyskusję dotyczącą korelacji niskiego ciśnienia tętniczego ze zwiększoną śmiertelnością sercowo-naczyniową (tzw. zjawisko krzywej J). U chorych z podwyższonym ciśnieniem rozkurczowym (DBP) ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych wynikające z jego redukcji poniżej 80 mm Hg jest nieistotne, ale w przypadku współistnienia choroby niedokrwiennej serca niekontrolowane obniżanie ciśnienia może zwiększyć ryzyko zawału serca. Wydaje się więc, że u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez choroby wieńcowej terapeutyczne obniżanie DBP poniżej 80 mm Hg jest korzystne. Przy współistnieniu choroby wieńcowej należy pamiętać o możliwym zjawisku krzywej J między obniżeniem DBP a ryzykiem zawału serca, zaleca się zatem ostrożne i stopniowe obniżanie DBP, starając się ostatecznie osiągnąć wartości DBP poniżej 80 mm Hg. Równocześnie w grupie chorych z wysokim ryzykiem wystąpienia udaru mózgu wskazane jest bardziej intensywne obniżanie ciśnienia tętniczego. Z kolei normalizacja ciśnienia skurczowego do wartości zalecanych w aktualnych wytycznych prawdopodobnie nie wiąże się z większym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Abstract

Korzyści z obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego w celu zmniejszenia częstości incydentów sercowo-naczyniowych, a zwłaszcza naczyniowo-mózgowych, są obecnie niepodważalne. Nadal jednak pozostaje nierozwiązany problem, do jakich wartości należy obniżać ciśnienie tętnicze. Wyniki opublikowanego w 2003 r. badania International Verapamil SR Trandolapril Study (INVEST), wskazujące na ryzyko związane ze znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego u osób ze współistniejącą chorobą wieńcową (CAD), wraz z krytyczną analizą przedstawioną przez Messerliego, uaktywniły trwającą od 25 lat dyskusję dotyczącą korelacji niskiego ciśnienia tętniczego ze zwiększoną śmiertelnością sercowo-naczyniową (tzw. zjawisko krzywej J). U chorych z podwyższonym ciśnieniem rozkurczowym (DBP) ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych wynikające z jego redukcji poniżej 80 mm Hg jest nieistotne, ale w przypadku współistnienia choroby niedokrwiennej serca niekontrolowane obniżanie ciśnienia może zwiększyć ryzyko zawału serca. Wydaje się więc, że u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez choroby wieńcowej terapeutyczne obniżanie DBP poniżej 80 mm Hg jest korzystne. Przy współistnieniu choroby wieńcowej należy pamiętać o możliwym zjawisku krzywej J między obniżeniem DBP a ryzykiem zawału serca, zaleca się zatem ostrożne i stopniowe obniżanie DBP, starając się ostatecznie osiągnąć wartości DBP poniżej 80 mm Hg. Równocześnie w grupie chorych z wysokim ryzykiem wystąpienia udaru mózgu wskazane jest bardziej intensywne obniżanie ciśnienia tętniczego. Z kolei normalizacja ciśnienia skurczowego do wartości zalecanych w aktualnych wytycznych prawdopodobnie nie wiąże się z większym ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Get Citation

Keywords

krzywa J; nadciśnienie tętnicze; choroba wieńcowa

About this article
Title

Krzywa J w leczeniu hipotensyjnym - nadal aktualny problem kliniczny, który można rozwiązać?

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

594-601

Published online

2005-09-13

Page views

1402

Article views/downloads

983

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(9):594-601.

Keywords

krzywa J
nadciśnienie tętnicze
choroba wieńcowa

Authors

Janina Skrzypek-Wańha

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl