open access

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-09-13
Get Citation

Leczenie przeciwpłytkowe w ostrych zespołach wieńcowych

Adam Witkowski
Folia Cardiol 2005;12(9):585-593.

open access

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-09-13

Abstract

Płytki krwi odgrywają szczególnie ważną rolę w powstawaniu ostrych zespołów wieńcowych (ACS) oraz w powikłaniach zakrzepowo-zatorowych w trakcie zabiegów przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) oraz po nich. Wydaje się więc istotne dokonanie przeglądu współczesnych leków przeciwpłytkowych pod kątem ich przydatności w leczeniu różnych postaci ostrych zespołów wieńcowych. Zasady stosowania tych preparatów, związane z nimi ograniczenia, a przede wszystkim zjawisko oporności są obecnie przedmiotem bardzo intensywnych badań eksperymentalnych i klinicznych. Do leków przeciwpłytkowych stosowanych obecnie w leczeniu interwencyjnym i terapii przewlekłej u pacjentów z ACS zalicza się: kwas acetylosalicylowy, tienopirydyny (klopidogrel i tiklopidynę) oraz blokery glikoproteinowego receptora płytkowego IIb/IIIa (abciximab, eptifibatyd i tirofiban). Każdy z tych leków (lub grupy leków) blokuje swoistą drogę agregacji płytek krwi: kwas acetylosalicylowy - zależną od tromboksanu A2, tienopirydyny - od ADP, blokery receptora GPIIb/IIIa - drogę zależną od receptora dla fibrynogenu. Kwas acetylosalicylowy i klopidogrel zaleca Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w terapii wszystkich pacjentów z ACS (zarówno do leczenia wspomagającego zabiegi PCI, jak i przewlekłego), natomiast blokery receptora GPIIb/IIIa przede wszystkim stosuje się przed zabiegami PCI oraz w ich trakcie. Udowodniono jednoznacznie, że leki przeciwpłytkowe redukują częstość występowania nowych niepożądanych incydentów sercowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Jednak poważnym ich ograniczeniem jest zjawisko oporności. Dotyczy ono właściwie wszystkich wymienionych preparatów i wiąże się m.in. z występowaniem zakrzepicy w stencie, której konsekwencją w 45% przypadków jest zgon. Konieczne jest opracowanie standardowych, szybkich i wiarygodnych testów, które pomogą zidentyfikować pacjentów opornych na poszczególne leki przeciwpłytkowe, co przyczyni się do zapobieżenia niepożądanym zdarzeniom sercowo-naczyniowym.

Abstract

Płytki krwi odgrywają szczególnie ważną rolę w powstawaniu ostrych zespołów wieńcowych (ACS) oraz w powikłaniach zakrzepowo-zatorowych w trakcie zabiegów przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) oraz po nich. Wydaje się więc istotne dokonanie przeglądu współczesnych leków przeciwpłytkowych pod kątem ich przydatności w leczeniu różnych postaci ostrych zespołów wieńcowych. Zasady stosowania tych preparatów, związane z nimi ograniczenia, a przede wszystkim zjawisko oporności są obecnie przedmiotem bardzo intensywnych badań eksperymentalnych i klinicznych. Do leków przeciwpłytkowych stosowanych obecnie w leczeniu interwencyjnym i terapii przewlekłej u pacjentów z ACS zalicza się: kwas acetylosalicylowy, tienopirydyny (klopidogrel i tiklopidynę) oraz blokery glikoproteinowego receptora płytkowego IIb/IIIa (abciximab, eptifibatyd i tirofiban). Każdy z tych leków (lub grupy leków) blokuje swoistą drogę agregacji płytek krwi: kwas acetylosalicylowy - zależną od tromboksanu A2, tienopirydyny - od ADP, blokery receptora GPIIb/IIIa - drogę zależną od receptora dla fibrynogenu. Kwas acetylosalicylowy i klopidogrel zaleca Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w terapii wszystkich pacjentów z ACS (zarówno do leczenia wspomagającego zabiegi PCI, jak i przewlekłego), natomiast blokery receptora GPIIb/IIIa przede wszystkim stosuje się przed zabiegami PCI oraz w ich trakcie. Udowodniono jednoznacznie, że leki przeciwpłytkowe redukują częstość występowania nowych niepożądanych incydentów sercowych u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Jednak poważnym ich ograniczeniem jest zjawisko oporności. Dotyczy ono właściwie wszystkich wymienionych preparatów i wiąże się m.in. z występowaniem zakrzepicy w stencie, której konsekwencją w 45% przypadków jest zgon. Konieczne jest opracowanie standardowych, szybkich i wiarygodnych testów, które pomogą zidentyfikować pacjentów opornych na poszczególne leki przeciwpłytkowe, co przyczyni się do zapobieżenia niepożądanym zdarzeniom sercowo-naczyniowym.
Get Citation

Keywords

płytki krwi; ostre zespoły wieńcowe; przezskórna angioplastyka wieńcowa; leki przeciwpłytkowe; oporność

About this article
Title

Leczenie przeciwpłytkowe w ostrych zespołach wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 9 (2005): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

585-593

Published online

2005-09-13

Page views

423

Article views/downloads

741

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(9):585-593.

Keywords

płytki krwi
ostre zespoły wieńcowe
przezskórna angioplastyka wieńcowa
leki przeciwpłytkowe
oporność

Authors

Adam Witkowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl