Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2005-12-14

open access

Page views 676
Article views/downloads 1284
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Okienko aortalno-płucne u noworodka

Maciej Piaszczyński, Michał Wojtalik, Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Aldona Siwińska i Bartłomiej Mroziński
Folia Cardiol 2006;13(1):93-95.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek diagnozowanego i leczonego operacyjnie noworodka o masie ciała 3000 g z okienkiem aortalno-płucnym. Zabieg operacyjny w krążeniu pozaustrojowym w trybie pilnym wykonano w 22. dobie życia dziecka w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Poznaniu. W przebiegu pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań. Dziecko w 8. dobie po operacji wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym, stabilnym. Obecnie jest ono pod stałą kontrolą poradni przyklinicznej, nie musi przyjmować leków, rozwija się prawidłowo. O sukcesie terapeutycznym zadecydowały szybka diagnostyka i leczenie operacyjne wady (w okresie noworodkowym) przed rozwinięciem nadciśnienia płucnego i niewydolności serca.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file