Tom 6, Nr 5 (2021)
Artykuł redakcyjny na zaproszenie
Opublikowany online: 2021-10-13

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 2899
Wyświetlenia/pobrania artykułu 453
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Nowotwór gruczołu krokowego u kobiet – rzadki przypadek medyczny czy nowa choroba recenzowanych publikacji naukowych?

Justyna Ożegalska-Trybalska1
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2021;6(5):394-395.

Streszczenie

Brak

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Silva JT. Paper mill-derived cancer research: the improbability of prostate cancer in women, and ovarian and breast cancer in men. Nowotwory. Journal of Oncology. 2021; 71(4): 255–256.
  2. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, III wydanie, Załącznik do uchwały Nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r., s. 13. https://instytucja.pan.pl/images/2020/kodeks/Kodeks_Etyki_Pracownika_Naukowego_Wydanie_III_na_stron%C4%99.pdf (15.09.2021).
  3. Ożegalska-Trybalska J. Plagiarism and self-plagiarism – facts and myths. Nowotwory. Journal of Oncology. 2021; 71(1): 71–72.
  4. Wysocki W, Komorowski A. Jak zweryfikować oryginalność tekstów naukowych? Nowotwory. Journal of Oncology. 2011; 61(1): 85–87.
  5. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals updated December 2019, p. 8–9. http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf (15.09.2021).
  6. Committee on Publication Ethics, Fabricated data in a submitted manuscript. https://publicationethics.org/files/fabricated-data-submitted-manuscript-cope-flowchart.pdf; Image manipulation in a published article, https://publicationethics.org/files/image-manipulation-published-article-cope-flowchart.pdf.
  7. Triaridis S, Kyrgidis A. Peer review and journal impact factor: the two pillars of contemporary medical publishing. HIPPOKRATIA. 2010; 14(Suppl 1): 5.
  8. Byrne JA, Christopher J. Digital magic, or the dark arts of the 21 century-how can journals and peer reviewers detect manuscripts and publications from paper mills? FEBS Lett. 2020; 594(4): 583–589.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory