Tom 6, Nr 2 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-04-09

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 294
Wyświetlenia/pobrania artykułu 789
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Komercjalizacja wyników badań naukowych w dziedzinie medycyny

Justyna Ożegalska-Trybalska1
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2021;6(2):150-153.

Streszczenie

Komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych należy rozumieć jako ich wykorzystywanie i udostępnianie innym podmiotom w sposób, który umożliwia osiąganie korzyści finansowych. Na ogólne zasady związane z komercyjną eksploatacją majątkowych i zbywalnych praw własności intelektualnej, które chronią rezultaty działalności naukowej, nakładają się szczególne regulacje ustawowe. Określają one tryb i procedury komercjalizacji wyników działalności naukowej prowadzonej na uczelniach i instytutach badawczych, prawa i obowiązki pracowników naukowych w zakresie komercjalizacji oraz zasady podziału zysków z komercjalizacji między jednostką a twórcą i członkami zespołów badawczych. Ich stosowanie służy skutecznemu zarządzaniu wynikami badań naukowych w dziedzinie medycyny. 

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Trzmielak D, Wojciechowicz J. Transfer biotechnologi i rola naukowca w komercjalizacji wyników badań na przykładach spółek spin-off / spin-out - Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Inno-Gene s.a. Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii. 2013: 191–206.
  2. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231.
  3. Dz. U. z 2021 r. poz. 324.
  4. art. 148–158; t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85.
  5. art. 17 ust. 5, art. 24 a, Dz. U. z 2020 r. poz. 1383.
  6. Wojakowski W. Finansowanie badań naukowych w medycynie sercowo-naczyniowej (sukcesy, perspektywy i wyzwania). Kardiologia Inwazyjna. 2018; 13(1): 13.
  7. Patent nr P 429656, twórcy wynalazku: K. Kamiński, M. Abram, M. Jakubiec, A. Rapacz, Sz. Mogilski, G. Latacz, M. Struga.
  8. Komercjalizacja wyników badań naukowych. Informacja o wynikach kontroli, 2016. https://www.nik.gov.pl/plik/id,10797,vp,13130.pdf.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory