open access

Vol 50, No 4 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-10-30
Published online: 2019-12-01
Get Citation

Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B

Agnieszka Karczmarczyk1, Krzysztof Giannopoulos12
DOI: 10.2478/ahp-2019-0033
·
Acta Haematol Pol 2019;50(4):204-214.
Affiliations
  1. Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  2. Oddział Hematologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Array, Lublin

open access

Vol 50, No 4 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-10-30
Published online: 2019-12-01

Abstract

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) jest najczęstszym rodzajem chłoniaka u dorosłych i stanowi 30–40% wszystkich chłoniaków niehodgkinowskich. Większość pacjentów z DLBCL może być wyleczona za pomocą standardowego schematu immunochemioterapii zawierającego rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę i prednizon (R-CHOP), jednak 30–40% pacjentów ma nawrót choroby lub jest opornych na leczenie pierwszego rzutu. Zrozumienie patogenezy DLBCL jest więc niezbędne do zidentyfikowania nowych potencjalnych celów terapeutycznych i opracowania nowych schematów leczenia w walce z tą chorobą. W przedstawionej pracy podsumowujemy obecną literaturę, skupiając się na zmianach genetycznych, w tym mutacjach somatycznych, zmianach liczby kopii i translokacjach chromosomowych zidentyfikowanych w DLBCL.

Abstract

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) jest najczęstszym rodzajem chłoniaka u dorosłych i stanowi 30–40% wszystkich chłoniaków niehodgkinowskich. Większość pacjentów z DLBCL może być wyleczona za pomocą standardowego schematu immunochemioterapii zawierającego rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicynę, winkrystynę i prednizon (R-CHOP), jednak 30–40% pacjentów ma nawrót choroby lub jest opornych na leczenie pierwszego rzutu. Zrozumienie patogenezy DLBCL jest więc niezbędne do zidentyfikowania nowych potencjalnych celów terapeutycznych i opracowania nowych schematów leczenia w walce z tą chorobą. W przedstawionej pracy podsumowujemy obecną literaturę, skupiając się na zmianach genetycznych, w tym mutacjach somatycznych, zmianach liczby kopii i translokacjach chromosomowych zidentyfikowanych w DLBCL.

Get Citation
About this article
Title

Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 4 (2019)

Pages

204-214

Published online

2019-12-01

Page views

277

Article views/downloads

828

DOI

10.2478/ahp-2019-0033

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(4):204-214.

Authors

Agnieszka Karczmarczyk
Krzysztof Giannopoulos

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl