Vol 50, No 4 (2019)

Date published: 2019-12-01

Table of Contents

open access

Artykuł Redakcyjny / Editorial

50 lat Acta Haematologica Polonica: wartość szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami hematologicznymi

Jan Styczyński

DOI: 10.2478/ahp-2019-0029
Acta Haematol Pol 2019;50(4):181-181.
Zalecenia Ekspertów / Experts’ Guidelines

Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Sylwia Kołtan, Anna Urbańczyk, Elżbieta Grześk, Anna Dąbrowska, Marlena Ewertowska, Krzysztof Kałwak, Tomasz Szczepański, Wojciech Młynarski, Mariusz Wysocki, Jan Styczyński

DOI: 10.2478/ahp-2019-0030
Acta Haematol Pol 2019;50(4):182-191.

Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV – rekomendacje grupy roboczej profilaktyki reaktywacji HBV

Małgorzata Pawłowska, Robert Flisiak, Lidia Gil, Andrzej Horban, Iwona Hus, Jerzy Jaroszewicz, Ewa Lech-Marańda, Jan Styczyński

DOI: 10.2478/ahp-2019-0031
Acta Haematol Pol 2019;50(4):192-198.
Praca Poglądowa / Review Article

Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby

Iuliia Iavorska, Mateusz Nowicki, Anna Grzelak, Anna Szmigielska-Kapłon

DOI: 10.2478/ahp-2019-0032
Acta Haematol Pol 2019;50(4):199-203.

Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B

Agnieszka Karczmarczyk, Krzysztof Giannopoulos

DOI: 10.2478/ahp-2019-0033
Acta Haematol Pol 2019;50(4):204-214.
Kazuistyka / Case Report

Wykorzystanie metod cytogenetycznych i molekularnych w ocenie statusu genetycznego oraz przebieg leczenia u pacjenta z rzadką dziecięcą postacią ALL spowodowaną translokacją t(9;10)(q34;q22)

Anna Kulikowska, Anna Pastwińska, Agnieszka Stefaniak, Karolina Karabin, Katarzyna Pawelec, Borys Styka, Marta Libura, Monika Lejman, Elżbieta Chmarzyńska-Mróz

DOI: 10.2478/ahp-2019-0034
Acta Haematol Pol 2019;50(4):215-220.

Obniżenie ekspresji antygenu A z układu ABO w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku

Wojciech Dąbrowa, Aleksandra Janusz

DOI: 10.2478/ahp-2019-0035
Acta Haematol Pol 2019;50(4):221-225.

Nieimmunologiczny obrzęk płodu w wyniku talasemii alfa. Opis przypadku zdiagnozowanego i leczonego prenatalnie w Polsce

Joanna Skulimowska, Paweł Turowski, Edyta Klimczak-Jajor, Marzena Dębska, Katarzyna Guz, Ewa Brojer

DOI: 10.2478/ahp-2019-0036
Acta Haematol Pol 2019;50(4):226-231.Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl