Vol 50, No 4 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Published online: 2019-12-01

open access

Page views 1489
Article views/downloads 1229
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby

Iuliia Iavorska1, Mateusz Nowicki1, Anna Grzelak1, Anna Szmigielska-Kapłon12
DOI: 10.2478/ahp-2019-0032
Acta Haematol Pol 2019;50(4):199-203.

Abstract

W pracy przedstawiono rzadką postać nabytej niedokrwistości aplastycznej (AA), anemię aplastyczną związaną z uszkodzeniem wątroby ( – HAAA). Choroba dotyczy młodych mężczyzn bez wcześniejszego wywiadu chorób przewlekłych. Najczęściej stwierdza się zapalenie wątroby przebiegające ze wzrostem enzymów wątrobowych, zazwyczaj również z hiperbilirubinemią. Po około 2-3 miesiącach od objawów zapalenia wątroby u chorych rozwija się niedokrwistość aplastyczna. U większości z tych pacjentów badania wirusologiczne są negatywne. Podejrzewa się zakażenie wirusami zapalenia wątroby trudnymi do identyfikacji, innymi niż wirusy A, B, C czy G. Efekty leczenia immunosupresyjnego oraz transplantacji komórek macierzystych hematopoezy są porównywalne w HAAA, jak w AA bez cech uszkodzenia wątroby.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file