open access

Vol 50, No 4 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-04-15
Published online: 2019-12-01
Get Citation

Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby

Iuliia Iavorska1, Mateusz Nowicki1, Anna Grzelak1, Anna Szmigielska-Kapłon12
DOI: 10.2478/ahp-2019-0032
·
Acta Haematol Pol 2019;50(4):199-203.
Affiliations
  1. Oddział Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika, Array, Łódź
  2. Katedra i Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

open access

Vol 50, No 4 (2019)
Praca Poglądowa / Review Article
Submitted: 2019-04-15
Published online: 2019-12-01

Abstract

W pracy przedstawiono rzadką postać nabytej niedokrwistości aplastycznej (AA), anemię aplastyczną związaną z uszkodzeniem wątroby ( – HAAA). Choroba dotyczy młodych mężczyzn bez wcześniejszego wywiadu chorób przewlekłych. Najczęściej stwierdza się zapalenie wątroby przebiegające ze wzrostem enzymów wątrobowych, zazwyczaj również z hiperbilirubinemią. Po około 2-3 miesiącach od objawów zapalenia wątroby u chorych rozwija się niedokrwistość aplastyczna. U większości z tych pacjentów badania wirusologiczne są negatywne. Podejrzewa się zakażenie wirusami zapalenia wątroby trudnymi do identyfikacji, innymi niż wirusy A, B, C czy G. Efekty leczenia immunosupresyjnego oraz transplantacji komórek macierzystych hematopoezy są porównywalne w HAAA, jak w AA bez cech uszkodzenia wątroby.

Abstract

W pracy przedstawiono rzadką postać nabytej niedokrwistości aplastycznej (AA), anemię aplastyczną związaną z uszkodzeniem wątroby ( – HAAA). Choroba dotyczy młodych mężczyzn bez wcześniejszego wywiadu chorób przewlekłych. Najczęściej stwierdza się zapalenie wątroby przebiegające ze wzrostem enzymów wątrobowych, zazwyczaj również z hiperbilirubinemią. Po około 2-3 miesiącach od objawów zapalenia wątroby u chorych rozwija się niedokrwistość aplastyczna. U większości z tych pacjentów badania wirusologiczne są negatywne. Podejrzewa się zakażenie wirusami zapalenia wątroby trudnymi do identyfikacji, innymi niż wirusy A, B, C czy G. Efekty leczenia immunosupresyjnego oraz transplantacji komórek macierzystych hematopoezy są porównywalne w HAAA, jak w AA bez cech uszkodzenia wątroby.

Get Citation
About this article
Title

Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 4 (2019)

Pages

199-203

Published online

2019-12-01

Page views

152

Article views/downloads

149

DOI

10.2478/ahp-2019-0032

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(4):199-203.

Authors

Iuliia Iavorska
Mateusz Nowicki
Anna Grzelak
Anna Szmigielska-Kapłon

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl