open access

Vol 50, No 4 (2019)
Zalecenia Ekspertów / Experts’ Guidelines
Submitted: 2019-07-23
Published online: 2019-12-01
Get Citation

Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV – rekomendacje grupy roboczej profilaktyki reaktywacji HBV

Małgorzata Pawłowska1, Robert Flisiak2, Lidia Gil3, Andrzej Horban4, Iwona Hus56, Jerzy Jaroszewicz7, Ewa Lech-Marańda5, Jan Styczyński8
DOI: 10.2478/ahp-2019-0031
·
Acta Haematol Pol 2019;50(4):192-198.
Affiliations
  1. Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii, CM UMK, Bydgoszcz
  2. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  3. Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytetu Medycznego im. KarolaMarcinkowskiego w Poznaniu
  4. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Array
  5. Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Array
  6. Zakład Transplantologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, Poland
  7. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Array
  8. Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, CM UMK, Bydgoszcz

open access

Vol 50, No 4 (2019)
Zalecenia Ekspertów / Experts’ Guidelines
Submitted: 2019-07-23
Published online: 2019-12-01

Abstract

Reaktywacja zakażenia HBV jest istotnym problemem u chorych poddawanych terapiom, które poprzez działanie immunomodulujące wpływają na upośledzenie odporności przeciwwirusowej, takim jak: leczenie biologiczne (np. przeciwciała monoklonalne powodujące deplecję limfocytów CD20, przeciwciała anty-TNF), chemioterapia, leczenie immunosupresyjne (np. kortykosteroidy, cyklosporyna, azatiopryna). Ryzyko reaktywacji wiąże się również z nowymi terapiami stosowanymi w leczeniu nowotworów hematologicznych, takimi jaki inhibitory kinaz tyrozynowych, inhibitory proteasomu czy przeciwciało anty-CD38, daratumumab. Populacją szczególnie zagrożoną są chorzy poddawani transplantacji komórek krwiotwórczych, w szczególności chorzy po transplantacji allogenicznej, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne. W pracy przedstawiono epidemiologię, czynniki ryzyka reaktywacji oraz aktualne zasady postępowania dotyczące profilaktyki reaktywacji zakażenia HBV.

Abstract

Reaktywacja zakażenia HBV jest istotnym problemem u chorych poddawanych terapiom, które poprzez działanie immunomodulujące wpływają na upośledzenie odporności przeciwwirusowej, takim jak: leczenie biologiczne (np. przeciwciała monoklonalne powodujące deplecję limfocytów CD20, przeciwciała anty-TNF), chemioterapia, leczenie immunosupresyjne (np. kortykosteroidy, cyklosporyna, azatiopryna). Ryzyko reaktywacji wiąże się również z nowymi terapiami stosowanymi w leczeniu nowotworów hematologicznych, takimi jaki inhibitory kinaz tyrozynowych, inhibitory proteasomu czy przeciwciało anty-CD38, daratumumab. Populacją szczególnie zagrożoną są chorzy poddawani transplantacji komórek krwiotwórczych, w szczególności chorzy po transplantacji allogenicznej, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne. W pracy przedstawiono epidemiologię, czynniki ryzyka reaktywacji oraz aktualne zasady postępowania dotyczące profilaktyki reaktywacji zakażenia HBV.

Get Citation
About this article
Title

Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV – rekomendacje grupy roboczej profilaktyki reaktywacji HBV

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 4 (2019)

Pages

192-198

Published online

2019-12-01

Page views

384

Article views/downloads

1353

DOI

10.2478/ahp-2019-0031

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(4):192-198.

Authors

Małgorzata Pawłowska
Robert Flisiak
Lidia Gil
Andrzej Horban
Iwona Hus
Jerzy Jaroszewicz
Ewa Lech-Marańda
Jan Styczyński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl