Vol 50, No 4 (2019)
Zalecenia Ekspertów / Experts’ Guidelines
Published online: 2019-12-01

open access

Page views 870
Article views/downloads 4484
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Sylwia Kołtan1, Anna Urbańczyk1, Elżbieta Grześk1, Anna Dąbrowska1, Marlena Ewertowska1, Krzysztof Kałwak2, Tomasz Szczepański3, Wojciech Młynarski4, Mariusz Wysocki1, Jan Styczyński1
DOI: 10.2478/ahp-2019-0030
Acta Haematol Pol 2019;50(4):182-191.

Abstract

Zakażenia są jednym z największych zagrożeń dla chorych w trakcie i po leczeniu chorób nowotworowych. Dla dzieci z nieonkologicznymi schorzeniami hematologicznymi infekcje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań, a także mogą być czynnikiem spustowym wystąpienia lub zaostrzenia problemu zdrowotnego. Jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem zapobiegania zakażeniom są szczepienia ochronne. Zalecenia odnośnie do ich realizacji zmieniają się w czasie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, dostępu do szczepionek, a także danych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w grupach ryzyka. Prezentowana praca przedstawia aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, dotyczące zasad immunizacji dzieci z chorobami nowotworowymi i schorzeniami hematologicznymi.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file