open access

Vol 50, No 4 (2019)
Zalecenia Ekspertów / Experts’ Guidelines
Published online: 2019-12-01
Submitted: 2019-06-29
Get Citation

Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Sylwia Kołtan, Anna Urbańczyk, Elżbieta Grześk, Anna Dąbrowska, Marlena Ewertowska, Krzysztof Kałwak, Tomasz Szczepański, Wojciech Młynarski, Mariusz Wysocki, Jan Styczyński
DOI: 10.2478/ahp-2019-0030
·
Acta Haematol Pol 2019;50(4):182-191.

open access

Vol 50, No 4 (2019)
Zalecenia Ekspertów / Experts’ Guidelines
Published online: 2019-12-01
Submitted: 2019-06-29

Abstract

Zakażenia są jednym z największych zagrożeń dla chorych w trakcie i po leczeniu chorób nowotworowych. Dla dzieci z nieonkologicznymi schorzeniami hematologicznymi infekcje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań, a także mogą być czynnikiem spustowym wystąpienia lub zaostrzenia problemu zdrowotnego. Jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem zapobiegania zakażeniom są szczepienia ochronne. Zalecenia odnośnie do ich realizacji zmieniają się w czasie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, dostępu do szczepionek, a także danych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w grupach ryzyka. Prezentowana praca przedstawia aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, dotyczące zasad immunizacji dzieci z chorobami nowotworowymi i schorzeniami hematologicznymi.

Abstract

Zakażenia są jednym z największych zagrożeń dla chorych w trakcie i po leczeniu chorób nowotworowych. Dla dzieci z nieonkologicznymi schorzeniami hematologicznymi infekcje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań, a także mogą być czynnikiem spustowym wystąpienia lub zaostrzenia problemu zdrowotnego. Jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem zapobiegania zakażeniom są szczepienia ochronne. Zalecenia odnośnie do ich realizacji zmieniają się w czasie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, dostępu do szczepionek, a także danych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w grupach ryzyka. Prezentowana praca przedstawia aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, dotyczące zasad immunizacji dzieci z chorobami nowotworowymi i schorzeniami hematologicznymi.

Get Citation
About this article
Title

Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 4 (2019)

Pages

182-191

Published online

2019-12-01

DOI

10.2478/ahp-2019-0030

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(4):182-191.

Authors

Sylwia Kołtan
Anna Urbańczyk
Elżbieta Grześk
Anna Dąbrowska
Marlena Ewertowska
Krzysztof Kałwak
Tomasz Szczepański
Wojciech Młynarski
Mariusz Wysocki
Jan Styczyński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: journals@viamedica.pl