open access

Vol 50, No 4 (2019)
Zalecenia Ekspertów / Experts’ Guidelines
Submitted: 2019-06-29
Published online: 2019-12-01
Get Citation

Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Sylwia Kołtan1, Anna Urbańczyk1, Elżbieta Grześk1, Anna Dąbrowska1, Marlena Ewertowska1, Krzysztof Kałwak2, Tomasz Szczepański3, Wojciech Młynarski4, Mariusz Wysocki1, Jan Styczyński1
DOI: 10.2478/ahp-2019-0030
·
Acta Haematol Pol 2019;50(4):182-191.
Affiliations
  1. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum Bydgoszcz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  2. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, UM Wrocław
  3. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Zabrze, Śląski UM Katowice
  4. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, UM Łódź

open access

Vol 50, No 4 (2019)
Zalecenia Ekspertów / Experts’ Guidelines
Submitted: 2019-06-29
Published online: 2019-12-01

Abstract

Zakażenia są jednym z największych zagrożeń dla chorych w trakcie i po leczeniu chorób nowotworowych. Dla dzieci z nieonkologicznymi schorzeniami hematologicznymi infekcje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań, a także mogą być czynnikiem spustowym wystąpienia lub zaostrzenia problemu zdrowotnego. Jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem zapobiegania zakażeniom są szczepienia ochronne. Zalecenia odnośnie do ich realizacji zmieniają się w czasie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, dostępu do szczepionek, a także danych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w grupach ryzyka. Prezentowana praca przedstawia aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, dotyczące zasad immunizacji dzieci z chorobami nowotworowymi i schorzeniami hematologicznymi.

Abstract

Zakażenia są jednym z największych zagrożeń dla chorych w trakcie i po leczeniu chorób nowotworowych. Dla dzieci z nieonkologicznymi schorzeniami hematologicznymi infekcje wiążą się ze zwiększonym ryzykiem powikłań, a także mogą być czynnikiem spustowym wystąpienia lub zaostrzenia problemu zdrowotnego. Jedynym skutecznym i bezpiecznym sposobem zapobiegania zakażeniom są szczepienia ochronne. Zalecenia odnośnie do ich realizacji zmieniają się w czasie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, dostępu do szczepionek, a także danych dotyczących bezpieczeństwa ich stosowania w grupach ryzyka. Prezentowana praca przedstawia aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, dotyczące zasad immunizacji dzieci z chorobami nowotworowymi i schorzeniami hematologicznymi.

Get Citation
About this article
Title

Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Journal

Acta Haematologica Polonica

Issue

Vol 50, No 4 (2019)

Pages

182-191

Published online

2019-12-01

Page views

675

Article views/downloads

3353

DOI

10.2478/ahp-2019-0030

Bibliographic record

Acta Haematol Pol 2019;50(4):182-191.

Authors

Sylwia Kołtan
Anna Urbańczyk
Elżbieta Grześk
Anna Dąbrowska
Marlena Ewertowska
Krzysztof Kałwak
Tomasz Szczepański
Wojciech Młynarski
Mariusz Wysocki
Jan Styczyński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 320 94 94, fax: +48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl