English Polski
Vol 19, No 2 (2013)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2013-06-05

open access

Page views 691
Article views/downloads 1184
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Komentarz do Stanowiska Grupy Ekspertów, Towarzystw Naukowych i Konsultantów Krajowych w sprawie stosowania heparyn drobnocząsteczkowych we wskazaniach nieujętych w charakterystyce produktu leczniczego (Acta Angiologica 2012; vol 18, no 4)

Tomasz Urbanek, Wacław Kuczmik
Acta Angiologica 2013;19(2):51-52.

Abstract

Not available