English Polski
Vol 18, No 3 (2012)
Review paper
Published online: 2012-10-28

open access

Page views 884
Article views/downloads 1807
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Stanisław Karol Nowicki — pionier chirurgii naczyniowej w Polsce

Zygmunt Mackiewicz
Acta Angiologica 2012;18(3):124-126.

Abstract

Dostąpiłem ogromnego zaszczytu
rozpoczęcia cyklu wykładów imienia
Jana Nielubowicza, inaugurujących
Kongresy Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Naczyń.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file