Tom 6, Nr 1 (2022)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-12-31

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 542
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2974
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Choroba śródmiąższowa płuc w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej — wspólny problem reumatologa i pulmonologa

Zuzanna Gogulska1, Żaneta Smoleńska1, Amelia Szymanowska-Narloch2, Zbigniew Zdrojewski1
Varia Medica 2022;6(1):75-80.

Streszczenie

Choroba śródmiąższowa płuc jest częstym i niebezpiecznym powikłaniem wielu chorób reumatologicznych. Dzięki postępowi, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat, wzrosły możliwości diagnostyczne, pojawiły się nowe opcje terapeutyczne, a przede wszystkim pogłębiło się zrozumienie wagi tego problemu. Choroby śródmiąższowe stanowią niejednorodną grupę, którą różnicuje się przy użyciu badań histopatologicznych oraz obrazowych. Rokowanie i zalecana terapia zależy nie tylko od postaci choroby śródmiąższowej, ale w znacznej mierze od choroby reumatologicznej leżącej u jej podłoża. Celem tego artykułu jest przedstawienie patologii, jaką jest choroba śródmiąższowa płuc, oraz aktualnej wiedzy na temat jej leczenia. Słowa kluczowe: choroba śródmiąższowa płuc, choroba tkanki łącznej, diagnostyka, terapia

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF