Tom 5, Nr 1 (2021)
REUMATOLOGIA
Opublikowany online: 2021-12-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1744
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1200
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Mechanizm, działanie i skuteczność glikokortykosteroidów w polimialgii reumatycznej i olbrzymiokomórkowym zapaleniu tętnic — czy te leki są zawsze skuteczne?

Bogna Grygiel-Górniak1, Agnieszka Szczepańska1, Marta Lubarska1, Włodzimierz Samborski1
Varia Medica 2021;5(1):83-90.

Streszczenie

W terapii polimialgii reumatycznej (PMR, polymialgia rheumatica) i olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic (GCA, giant cells arthritis) lekami pierwszego wyboru są glikokortykosteroidy (GKS). Powyższe choroby wymagają często wieloletniego leczenia, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na szerokie spektrum działań niepożądanych tych leków. Problemem, z którym można spotkać się w praktyce klinicznej, jest steroidooporność. W niniejszej publikacji zebrano najnowsze doniesienia naukowe dotyczących skuteczności terapii GKS w PMR współistniejącej (lub nie) z GCA. Słowa kluczowe: polimialgia reumatyczna, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, steroidoterapia

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF