Ahead of print
MEDYCYNA RODZINNA
Opublikowany online: 2021-09-30

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3237
Wyświetlenia/pobrania artykułu 655
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Parametry zdrowotne u palących chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc stosujących podgrzewane produkty tytoniowe: 3-letnia obserwacja

Riccardo Polosa1234, Jaymin B. Morjaria5, Umberto Prosperini6, Barbara Busà7, Alfio Pennisi8, Gualberto Gussoni9, Sonja Rust3, Marilena Maglia12, Pasquale Caponnetto123

Streszczenie

Biorąc pod uwagę, że wielu pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) pali papierosy pomimo objawów, ważne jest zrozumienie długofalowego wpływu zdrowotnego zastępowania tradycyjnych papierosów poprzez podgrzewane produkty tytoniowe (HTP, heated tobacco products). Przez 3 lata monitorowano parametry zdrowotne pacjentów z POChP, którzy znacznie ograniczyli palenie lub zaprzestali palenia papierosów po przejściu na HTP. Zmiany w liczbie codziennie wypalanych papierosów, rocznej częstości zaostrzeń choroby, wskaźnikach czynności płuc, wyniku kwestionariusza ciężkości POChP według oceny własnej pacjentów (wskaźnik CAT) i wyniku testu 6-minutowego marszu (6MWD) w stosunku do wartości wyjściowych były mierzone u pacjentów z POChP stosujących HTP w 12., 24. i 36. miesiącu. Porównano je z grupą pacjentów z POChP dopasowanych pod względem wieku i płci, którzy nadal palili papierosy. Kompletne zestawy danych były dostępne u 38 pacjentów (po 19 w każdej grupie). U osób stosujących HTP odnotowano znaczne zmniejszenie średniej (± SD) rocznej częstości zaostrzeń POChP z 2,1 (± 0,9) na początku badania do 1,4 (± 0,8), 1,2 (± 0,8) i 1,3 (± 0,8) po 12, 24 i 36 miesiącach obserwacji (p < 0,05 dla wszystkich wizyt). Ponadto we wszystkich trzech punktach czasowych w kohorcie HTP stwierdzono znaczną i klinicznie istotną poprawę wyników CAT i 6MWD. Nie zaobserwowano istotnych zmian u pacjentów z POChP, którzy kontynuowali palenie. Niniejsze badanie jestpierwszym, w które opisano długoterminowe skutki zdrowotne stosowania HTP u pacjentów z POChP. Poprawę objawów ze strony układu oddechowego, tolerancji wysiłku, jakości życia i częstości zaostrzeń choroby zaobserwowano konsekwentnie u pacjentów z POChP, którzy powstrzymali się od palenia lub znacznie ograniczyli palenie papierosów poprzez przestawienie się na stosowanie HTP. Słowa kluczowe: zaprzestanie palenia, podgrzewane produkty tytoniowe, IQOS, glo, POChP, zmniejszenie szkód związanych z paleniem tytoniu

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF