Tom 3, Nr 4 (2019)
PSYCHIATRIA
Opublikowany online: 2019-12-15

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 3524
Wyświetlenia/pobrania artykułu 4507
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wpływ żywienia na zdrowie psychiczne w opinii psychiatry

Krzysztof Szczygieł1, Jerzy Samochowiec1
Varia Medica 2019;3(4):289-296.

Streszczenie

W ostatnich latach rośnie liczba badań dotycząca znaczenia diety wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W większości z nich poruszane są zagadnienia związane z wpływem mikrobioty na stan psychiczny, funkcjonowaniem osi jelitowo-mózgowej, bariery jelitowej, teorii zapalnej zaburzeń psychicznych. Znaczenia nabierają badania dotyczące wykorzystania neuroobrazowania w poznaniu nawyków żywieniowych, zastosowania psychobiotyków, jako formy leczenia wspomagającego w medycynie. Poszukuje się w psychiatrii markerów, które mogłyby posłużyć identyfikacji stanów przedchorobowych i stanów wysokiego ryzyka. Część badaczy upatruje ich w składnikach odżywczych. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie zagadnień, które stały się w ostatnich latach interesujące dla wielu badaczy, gdyż obrazują, jak duży wpływ ma odżywianie na patofizjologię zaburzeń psychicznych. Jednocześnie jest próbą podkreślenia znaczenia nutripsychiatrii w dzisiejszych czasach. Próbą pokazania konsekwencji zmian globalnych na codzienne funkcjonowanie człowieka, które znajdują odzwierciedlenie w zdrowiu psychicznym. Dodatkowo pokazuje kierunek dalszych badań w stronę niefarmakologicznych oddziaływań terapeutycznych. Mogą mieć one swój pozytywny skutek, jako dodatkowy czynnik wspierający obecne standardy postępowania leczniczego wobec zaburzeń psychicznych.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF