Tom 2, Nr 1 (2018)
NEUROLOGIA
Opublikowany online: 2018-03-01

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 6310
Wyświetlenia/pobrania artykułu 22602
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Neurologiczne powikłania zespołu Sjögrena

Maria Ejma1, Natalia Madetko2, Marta Waliszewska-Prosół1
Varia Medica 2018;2(1):35-45.

Streszczenie

Zespół Sjögrena jest przewlekłą, układową chorobą autoimmunologiczną, której podłożem są zaburzenia odpowiedzi humoralnej i komórkowej, mogące potencjalnie prowadzić do szerokiego spektrum objawów klinicznych. Objawami osiowymi zespołu Sjögrena są kserostomia i kseroftalmia, będące następstwem limfocytarnego nacieku gruczołów ślinowych i łzowych. Manifestacja pozagruczołowa choroby może obejmować także zmiany w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Objawy neurologiczne są nierzadko jedną z pierwszych manifestacji klinicznych choroby.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF