Shortcuts

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11
Get Citation

Depresja poudarowa - zaburzenie biologiczne czy psychopochodne?

Hubert Wichowicz
Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):40-48.

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11

Abstract

W poglądach dotyczących etiologii depresji poudarowej (PSD) ścierają się dwa stanowiska. W części publikacji, opartych między innymi na danych wskazujących na związki depresji z miejscem udaru, lansuje się pierwotny biologiczny mechanizm PSD. W innych, zazwyczaj podnoszących rolę takich czynników, jak stopień niesprawności, wspierany jest psychologiczny mechanizm rozwoju PSD.
W niniejszej pracy opisano kryteria rozpoznawcze, czynniki ryzyka i zasady leczenia PSD. Posłużyło to jako podstawa do rozważań nad obiema teoriami etiologicznymi. Jednak postrzeganie etiologii PSD zgodnie z tylko jedną z tych teorii wydaje się błędem. U większości chorych PSD rozwija się zapewne wieloczynnikowo. Uwzględnienie wszystkich czynników powinno prowadzić do lepszych algorytmów związanych z jej prewencją, wczesnym wykrywaniem i leczeniem.

Abstract

W poglądach dotyczących etiologii depresji poudarowej (PSD) ścierają się dwa stanowiska. W części publikacji, opartych między innymi na danych wskazujących na związki depresji z miejscem udaru, lansuje się pierwotny biologiczny mechanizm PSD. W innych, zazwyczaj podnoszących rolę takich czynników, jak stopień niesprawności, wspierany jest psychologiczny mechanizm rozwoju PSD.
W niniejszej pracy opisano kryteria rozpoznawcze, czynniki ryzyka i zasady leczenia PSD. Posłużyło to jako podstawa do rozważań nad obiema teoriami etiologicznymi. Jednak postrzeganie etiologii PSD zgodnie z tylko jedną z tych teorii wydaje się błędem. U większości chorych PSD rozwija się zapewne wieloczynnikowo. Uwzględnienie wszystkich czynników powinno prowadzić do lepszych algorytmów związanych z jej prewencją, wczesnym wykrywaniem i leczeniem.
Get Citation

Keywords

depresja poudarowa; etiologia

About this article
Title

Depresja poudarowa - zaburzenie biologiczne czy psychopochodne?

Journal

Interdisciplinary Problems of Stroke

Issue

Vol 10, No 1 (2008)

Pages

40-48

Published online

2008-02-11

Bibliographic record

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):40-48.

Keywords

depresja poudarowa
etiologia

Authors

Hubert Wichowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl