Shortcuts

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11
Get Citation

Współczesne metody diagnostyki obrazowej zmian udarowych w obrębie struktur mózgowych tylnego dołu czaszki

Arkadiusz Szarmach, Edyta Szurowska, Grzegorz Kozera, Michał Studniarek
Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):27-39.

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11

Abstract

Obrazowanie wczesnych zmian udarowych w obrębie struktur tylnego dołu czaszki nadal stanowi ważki problem współczesnej neuroradiologii, zwłaszcza że rokowanie u chorych z udarami mózgu w przebiegu zaburzeń krążenia kręgowo-podstawnego jest gorsze niż w przypadku niedrożności tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Metody neuroobrazowania, takie jak: tomografia komputerowa (CT, computed tomography), standardowy rezonans magnetyczny (MRI, magnetic resonance imaging), angiografia CT i MR (angio-CT/MR), angiografia subtrakcyjna, badania doplerowskie czy, wreszcie, badania izotopowe, nie dają odpowiedzi na wszystkie pytania stawiane przez neurologa. Jednak na wiele z tych pytań można odpowiedzieć, dysponując najnowszymi techniki obrazowania mózgowia, takimi jak tomografia perfuzyjna CT i MRI oraz dyfuzja MR.
Kompilacja powyższych metod diagnostycznych nie tylko pozwala na określenie przyczyny czy też dokładnej lokalizacji udaru, ale daje również podstawy do prawidłowej kwalifikacji chorego w celu dalszego leczenia. Autorzy dokonali przeglądu najczęściej stosowanych, a jednocześnie najbardziej użytecznych, metod diagnostycznych wczesnego udaru mózgu w obrębie struktur podnamiotowych.

Abstract

Obrazowanie wczesnych zmian udarowych w obrębie struktur tylnego dołu czaszki nadal stanowi ważki problem współczesnej neuroradiologii, zwłaszcza że rokowanie u chorych z udarami mózgu w przebiegu zaburzeń krążenia kręgowo-podstawnego jest gorsze niż w przypadku niedrożności tętnicy szyjnej wewnętrznej.
Metody neuroobrazowania, takie jak: tomografia komputerowa (CT, computed tomography), standardowy rezonans magnetyczny (MRI, magnetic resonance imaging), angiografia CT i MR (angio-CT/MR), angiografia subtrakcyjna, badania doplerowskie czy, wreszcie, badania izotopowe, nie dają odpowiedzi na wszystkie pytania stawiane przez neurologa. Jednak na wiele z tych pytań można odpowiedzieć, dysponując najnowszymi techniki obrazowania mózgowia, takimi jak tomografia perfuzyjna CT i MRI oraz dyfuzja MR.
Kompilacja powyższych metod diagnostycznych nie tylko pozwala na określenie przyczyny czy też dokładnej lokalizacji udaru, ale daje również podstawy do prawidłowej kwalifikacji chorego w celu dalszego leczenia. Autorzy dokonali przeglądu najczęściej stosowanych, a jednocześnie najbardziej użytecznych, metod diagnostycznych wczesnego udaru mózgu w obrębie struktur podnamiotowych.
Get Citation

Keywords

udar mózgu; penumbra; perfuzja CT; angio-CT; angio-MR; dyfuzja MR; perfuzja MR

About this article
Title

Współczesne metody diagnostyki obrazowej zmian udarowych w obrębie struktur mózgowych tylnego dołu czaszki

Journal

Interdisciplinary Problems of Stroke

Issue

Vol 10, No 1 (2008)

Pages

27-39

Published online

2008-02-11

Bibliographic record

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):27-39.

Keywords

udar mózgu
penumbra
perfuzja CT
angio-CT
angio-MR
dyfuzja MR
perfuzja MR

Authors

Arkadiusz Szarmach
Edyta Szurowska
Grzegorz Kozera
Michał Studniarek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl