Shortcuts

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11
Get Citation

Dynamika objawów klinicznych poprzedzających niedomogę pniową w przebiegu udaru mózgu w ujęciu neuropsychologicznym i psychiatrycznym

Maciej Klimarczyk, Magdalena Trzcińska, Roman Mazur, Grzegorz Osiński
Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):21-26.

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11

Abstract

Istotę udaru mózgu stanowi ostry deficyt energetyczny tkanek mózgowych. Wystąpienie załamania pniowego systemu homeostazy (PSH) objawia się niedomogą pnia mózgu, której naczelnym objawem są zaburzenia przytomności i świadomości.
W artykule szczególną uwagę poświęcono zaburzeniom neuropsychologicznym i psychiatrycznym, które poprzedzają neurologiczne symptomy narastającej niedomogi pniowej w przebiegu udaru mózgu. Autorzy, odwołując się do teorii chaosu, dowodzą, że dynamika aktywności mózgu jest procesem nieliniowym, zaś homeostaza jest utrzymywana poprzez równoważenie procesów pobudzenia i hamowania, co zapewnia właściwy poziom energii. Na podstawie obserwacji stanu klinicznego pacjentów autorzy stawiają hipotezę, że zaburzenia świadomości oraz dysfunkcje poznawcze, poprzedzające wystąpienie niewydolności pniowej oraz jej towarzyszące, można przyrównać do procesu „wysprzęglania półkul mózgowych”, co musi zostać odzwierciedlone w stanie klinicznym chorego. Wystąpienie zaburzeń neuropsychologicznych i psychiatrycznych wiąże się z faktem, że półkule mózgu są filogenetycznie młodsze od pozostałych struktur mózgowych i dlatego są bardziej wrażliwe na zachwianie równowagi energetycznej mózgu.
Objawy neuropsychologiczne i psychiatryczne stanowią jeden z bardziej charakterystycznych aspektów obrazu klinicznego udaru mózgu poprzedzającego wystąpienie niedomogi pniowej. Przejścia ze stanu hamowania do stanu pobudzenia mogą być bardzo szybkie i gwałtowne, dlatego u pacjentów z niedomogą pnia mózgu, u których stwierdza się dynamiczne zmiany stanu energetycznego mózgu, pod postacią zaburzeń świadomości oraz pogarszającej się sprawności poznawczej, konieczne jest uważne monitorowanie stanu klinicznego, ponieważ przejście przez kolejny punkt bifurkacyjny może realnie zagrażać życiu pacjenta.

Abstract

Istotę udaru mózgu stanowi ostry deficyt energetyczny tkanek mózgowych. Wystąpienie załamania pniowego systemu homeostazy (PSH) objawia się niedomogą pnia mózgu, której naczelnym objawem są zaburzenia przytomności i świadomości.
W artykule szczególną uwagę poświęcono zaburzeniom neuropsychologicznym i psychiatrycznym, które poprzedzają neurologiczne symptomy narastającej niedomogi pniowej w przebiegu udaru mózgu. Autorzy, odwołując się do teorii chaosu, dowodzą, że dynamika aktywności mózgu jest procesem nieliniowym, zaś homeostaza jest utrzymywana poprzez równoważenie procesów pobudzenia i hamowania, co zapewnia właściwy poziom energii. Na podstawie obserwacji stanu klinicznego pacjentów autorzy stawiają hipotezę, że zaburzenia świadomości oraz dysfunkcje poznawcze, poprzedzające wystąpienie niewydolności pniowej oraz jej towarzyszące, można przyrównać do procesu „wysprzęglania półkul mózgowych”, co musi zostać odzwierciedlone w stanie klinicznym chorego. Wystąpienie zaburzeń neuropsychologicznych i psychiatrycznych wiąże się z faktem, że półkule mózgu są filogenetycznie młodsze od pozostałych struktur mózgowych i dlatego są bardziej wrażliwe na zachwianie równowagi energetycznej mózgu.
Objawy neuropsychologiczne i psychiatryczne stanowią jeden z bardziej charakterystycznych aspektów obrazu klinicznego udaru mózgu poprzedzającego wystąpienie niedomogi pniowej. Przejścia ze stanu hamowania do stanu pobudzenia mogą być bardzo szybkie i gwałtowne, dlatego u pacjentów z niedomogą pnia mózgu, u których stwierdza się dynamiczne zmiany stanu energetycznego mózgu, pod postacią zaburzeń świadomości oraz pogarszającej się sprawności poznawczej, konieczne jest uważne monitorowanie stanu klinicznego, ponieważ przejście przez kolejny punkt bifurkacyjny może realnie zagrażać życiu pacjenta.
Get Citation

Keywords

udar mózgu; pniowy system homeostatyczny; deficyt energetyczny mózgu; dysfunkcje poznawcze; zaburzenia świadomości; punkt bifurkacyjny

About this article
Title

Dynamika objawów klinicznych poprzedzających niedomogę pniową w przebiegu udaru mózgu w ujęciu neuropsychologicznym i psychiatrycznym

Journal

Interdisciplinary Problems of Stroke

Issue

Vol 10, No 1 (2008)

Pages

21-26

Published online

2008-02-11

Bibliographic record

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):21-26.

Keywords

udar mózgu
pniowy system homeostatyczny
deficyt energetyczny mózgu
dysfunkcje poznawcze
zaburzenia świadomości
punkt bifurkacyjny

Authors

Maciej Klimarczyk
Magdalena Trzcińska
Roman Mazur
Grzegorz Osiński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl