Shortcuts

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11
Get Citation

Rola pniowego systemu homeostazy w udarze mózgu

Roman Mazur, Małgorzata Świerkocka-Miastkowska, Grzegorz Osiński, Tomasz Pałka, Gerhard Mikolaiczik
Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):15-20.

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11

Abstract

W pracy przedstawiono rolę, jaką w ostrej fazie udaru mózgu spełnia pniowy system homeostazy. Spadek dopływu energii do struktur mózgowia, który jest niewątpliwie istotą udaru, bez względu na jego etiologię i punkt wyjścia (przyczyna pierwotna mózgowa lub przyczyny pozamózgowe), prowadzi do załamania się równowagi pniowej, objawiając się niedomogą pniową (ITC). Jej główną cechą są zaburzenia przytomności. Zrozumienie mechanizmów prowadzących do załamania się homeostazy pnia mózgu powinno spowodować podejmowanie lepszych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych w przebiegu udaru.

Abstract

W pracy przedstawiono rolę, jaką w ostrej fazie udaru mózgu spełnia pniowy system homeostazy. Spadek dopływu energii do struktur mózgowia, który jest niewątpliwie istotą udaru, bez względu na jego etiologię i punkt wyjścia (przyczyna pierwotna mózgowa lub przyczyny pozamózgowe), prowadzi do załamania się równowagi pniowej, objawiając się niedomogą pniową (ITC). Jej główną cechą są zaburzenia przytomności. Zrozumienie mechanizmów prowadzących do załamania się homeostazy pnia mózgu powinno spowodować podejmowanie lepszych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych w przebiegu udaru.
Get Citation

Keywords

udar mózgu; pniowy system homeostazy; deficyt energetyczny

About this article
Title

Rola pniowego systemu homeostazy w udarze mózgu

Journal

Interdisciplinary Problems of Stroke

Issue

Vol 10, No 1 (2008)

Pages

15-20

Published online

2008-02-11

Bibliographic record

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):15-20.

Keywords

udar mózgu
pniowy system homeostazy
deficyt energetyczny

Authors

Roman Mazur
Małgorzata Świerkocka-Miastkowska
Grzegorz Osiński
Tomasz Pałka
Gerhard Mikolaiczik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl