Shortcuts

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11
Get Citation

Czynniki zapalne i immunologiczne w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu

Marta Masztalewicz, Hanna Drechsler, Przemysław Nowacki
Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):1-7.

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace poglądowe
Published online: 2008-02-11

Abstract

Celem pracy było przedstawienie obecnej wiedzy na temat roli czynników zapalnych i immunologicznych w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu.
Udział powyższych czynników w patogenezie udaru rozpatruje się w dwóch aspektach. Pierwszym jest ich rola w występowaniu nagłej niedomogi krążenia mózgowego (czynniki zapalne i immunologiczne jako czynnik ryzyka udaru), drugim - udział w tworzeniu się ogniska udarowego.
Zwrócenie uwagi na udział opisywanych czynników w występowaniu udaru niedokrwiennego mózgu daje pole do poszukiwania nowych metod oceny ryzyka udaru oraz opracowania nowych metod zapobiegających jego wystąpieniu. Natomiast zwrócenie uwagi na zapalny aspekt rozwoju ogniska udarowego i ewentualne możliwości modulowania przebiegu reakcji zapalnej, toczącej się w obszarze ostrego ogniskowego niedokrwienia w mózgu, powinno mieć swoje odzwierciedlenie w poszukiwaniu nowych, skuteczniejszych metod leczenia chorych w ostrej fazie udaru.

Abstract

Celem pracy było przedstawienie obecnej wiedzy na temat roli czynników zapalnych i immunologicznych w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu.
Udział powyższych czynników w patogenezie udaru rozpatruje się w dwóch aspektach. Pierwszym jest ich rola w występowaniu nagłej niedomogi krążenia mózgowego (czynniki zapalne i immunologiczne jako czynnik ryzyka udaru), drugim - udział w tworzeniu się ogniska udarowego.
Zwrócenie uwagi na udział opisywanych czynników w występowaniu udaru niedokrwiennego mózgu daje pole do poszukiwania nowych metod oceny ryzyka udaru oraz opracowania nowych metod zapobiegających jego wystąpieniu. Natomiast zwrócenie uwagi na zapalny aspekt rozwoju ogniska udarowego i ewentualne możliwości modulowania przebiegu reakcji zapalnej, toczącej się w obszarze ostrego ogniskowego niedokrwienia w mózgu, powinno mieć swoje odzwierciedlenie w poszukiwaniu nowych, skuteczniejszych metod leczenia chorych w ostrej fazie udaru.
Get Citation

Keywords

czynniki zapalne; czynniki immunologiczne; miażdżyca; destabilizacja blaszki miażdżycowej; udar niedokrwienny mózgu

About this article
Title

Czynniki zapalne i immunologiczne w patogenezie niedokrwiennego udaru mózgu

Journal

Interdisciplinary Problems of Stroke

Issue

Vol 10, No 1 (2008)

Pages

1-7

Published online

2008-02-11

Bibliographic record

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):1-7.

Keywords

czynniki zapalne
czynniki immunologiczne
miażdżyca
destabilizacja blaszki miażdżycowej
udar niedokrwienny mózgu

Authors

Marta Masztalewicz
Hanna Drechsler
Przemysław Nowacki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl