Shortcuts

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace kazuistyczne
Published online: 2008-02-11
Get Citation

Zastosowanie obrazowania dyfuzji rezonansu magnetycznego (DWI) w różnicowaniu świeżych i przewlekłych zmian niedokrwiennych - opis przypadku

Paweł Szewczyk, Maciej Guziński, Marek Sąsiadek
Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):49-54.

open access

Vol 10, No 1 (2008)
Prace kazuistyczne
Published online: 2008-02-11

Abstract


Wstęp. Obrazowanie rezonansu magnetycznego (MR, magnetic resonance) zależne od dyfuzji (DWI, diffusion-weighted imaging), w sposób nieinwazyjny i bezpieczny, z wykorzystaniem zjawiska ograniczonej dyfuzji cząsteczek wody, umożliwia bardzo wczesne (nawet w ciągu kilkunastu minut) rozpoznanie zmian niedokrwiennych mózgowia.
Opis przypadku. Pacjent w wieku 81 lat, bez istotnej neurologicznej przeszłości chorobowej, trafił do szpitala z powodu nagłego wystąpienia niedowładu prawej kończyny górnej i afazji. W rutynowym badaniu tomograficznym głowy wykazano jedynie obecność przewlekłych zmian niedokrwiennych o charakterze leukoarajozy. Następnego dnia wykonano badanie MR, wraz z dyfuzją MR, która uwidoczniła świeże zmiany niedokrwienne.
Wnioski. Obrazowanie dyfuzyjne rezonansu magnetycznego umożliwia wykrycie świeżych ognisk niedokrwiennych u pacjentów z zaawansowanymi, przewlekłymi zmianami naczyniopochodnymi mózgowia o charakterze leukoarajozy.

Abstract


Wstęp. Obrazowanie rezonansu magnetycznego (MR, magnetic resonance) zależne od dyfuzji (DWI, diffusion-weighted imaging), w sposób nieinwazyjny i bezpieczny, z wykorzystaniem zjawiska ograniczonej dyfuzji cząsteczek wody, umożliwia bardzo wczesne (nawet w ciągu kilkunastu minut) rozpoznanie zmian niedokrwiennych mózgowia.
Opis przypadku. Pacjent w wieku 81 lat, bez istotnej neurologicznej przeszłości chorobowej, trafił do szpitala z powodu nagłego wystąpienia niedowładu prawej kończyny górnej i afazji. W rutynowym badaniu tomograficznym głowy wykazano jedynie obecność przewlekłych zmian niedokrwiennych o charakterze leukoarajozy. Następnego dnia wykonano badanie MR, wraz z dyfuzją MR, która uwidoczniła świeże zmiany niedokrwienne.
Wnioski. Obrazowanie dyfuzyjne rezonansu magnetycznego umożliwia wykrycie świeżych ognisk niedokrwiennych u pacjentów z zaawansowanymi, przewlekłymi zmianami naczyniopochodnymi mózgowia o charakterze leukoarajozy.
Get Citation

Keywords

dyfuzja rezonansu magnetycznego; udar mózgu; leukoarajoza

About this article
Title

Zastosowanie obrazowania dyfuzji rezonansu magnetycznego (DWI) w różnicowaniu świeżych i przewlekłych zmian niedokrwiennych - opis przypadku

Journal

Interdisciplinary Problems of Stroke

Issue

Vol 10, No 1 (2008)

Pages

49-54

Published online

2008-02-11

Bibliographic record

Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008;10(1):49-54.

Keywords

dyfuzja rezonansu magnetycznego
udar mózgu
leukoarajoza

Authors

Paweł Szewczyk
Maciej Guziński
Marek Sąsiadek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl